DOC_ViewDetail

Số ký hiệu:

1388/QĐ-UBND

Trích yếu nội dung: QĐ về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ-Dự toán Quét(Scan) hồ sơ cấp giấy CNQSD đất để cập nhật,lưu trữ vào phần mềm CSDL đất đai TP Đông Hà giai đoạn thực hiện năm 2019
Ngày ban hành: 30/06/2022
Ngày có hiệu lực:
Hình thức văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
Người ký duyệt: Phạm Văn Dũng
Tệp đính kèm: 2022-QD-1388.signed.pdf