DOC_ViewDetail

Số ký hiệu:

1499/KH-UBND

Trích yếu nội dung: Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với thanh niên thành phố Đông Hà năm 2022
Ngày ban hành: 01/08/2022
Ngày có hiệu lực:
Hình thức văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
Người ký duyệt: Hồ Sỹ Trung
Tệp đính kèm: 2022-CV-1499.signed.pdf