DOC_ViewDetail

Số ký hiệu:

2187/UBND-VP

Trích yếu nội dung: V.v chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục
Ngày ban hành: 24/11/2017
Ngày có hiệu lực:
Hình thức văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
Người ký duyệt: Nguyễn Tăng
Tệp đính kèm: (Không có văn bản đính kèm nào)