DOC_ViewDetail

Số ký hiệu:

875/UBND-VP

Trích yếu nội dung: V/v triển khai công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định
Ngày ban hành: 09/05/2018
Ngày có hiệu lực:
Hình thức văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
Người ký duyệt: Lê Văn Phúc
Tệp đính kèm: (Không có văn bản đính kèm nào)

Các văn bản khác