DOC_ViewDetail

Số ký hiệu:

1111/QĐ-UBND

Trích yếu nội dung: QĐ về việc điều chỉnh nội dung Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND thành phố về việc phân bổ nguồn vốn xă hội hóa năm 2018(đợt 1)
Ngày ban hành: 17/05/2018
Ngày có hiệu lực:
Hình thức văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
Người ký duyệt: Nguyễn Chiến Thắng
Tệp đính kèm: (Không có văn bản đính kèm nào)

Các văn bản khác