DOC_ViewDetail

Số ký hiệu:

246/UBND-PKT

Trích yếu nội dung: V/v xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai
Ngày ban hành: 18/02/2020
Ngày có hiệu lực:
Hình thức văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
Người ký duyệt: Phạm Văn Nghiệm
Tệp đính kèm: 2020-CV-246.pdf