DOC_ViewDetail

Số ký hiệu:

27/UBND-TTr

Trích yếu nội dung: V.v tăng cường phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội toàn quốc lần thữ XIII của Đảng
Ngày ban hành: 06/01/2021
Ngày có hiệu lực:
Hình thức văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
Người ký duyệt: Nguyễn Tăng
Tệp đính kèm: 2021-CV-27.signed.pdf