DOC_ViewDetail

Số ký hiệu:

26/UBND-PTNMT

Trích yếu nội dung: V.v xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020
Ngày ban hành: 06/01/2021
Ngày có hiệu lực:
Hình thức văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
Người ký duyệt: Phạm Văn Dũng
Tệp đính kèm: 2021-CV-26.signed.pdf
Báo cáo công tác BVMT năm 2020 ký ban hành.pdf