DOC_ViewDetail

Số ký hiệu:

23/UBND-VP

Trích yếu nội dung: Vv hoàn chỉnh Đề án xã hội hóa xây dựng CSHT thiết yếu TP Đông Hà giai đoạn 2021-2025
Ngày ban hành: 06/01/2021
Ngày có hiệu lực:
Hình thức văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
Người ký duyệt: Nguyễn Tăng
Tệp đính kèm: 2021-CV-23.signed.pdf