DOC_ViewDetail

Số ký hiệu:

86/UBND-VP

Trích yếu nội dung: Vv ý kiến của UBND TP đối với vụ án hành chính thụ lý số 29/2020/TLST-HC ngày 02/11/2020
Ngày ban hành: 18/01/2021
Ngày có hiệu lực:
Hình thức văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
Người ký duyệt: Nguyễn Tăng
Tệp đính kèm: 2021-CV-86.signed.pdf