DOC_ViewDetail

Số ký hiệu:

2039/UBND-PTNMT

Trích yếu nội dung: v/v góp ý dự thảo đề cương Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050
Ngày ban hành: 22/09/2021
Ngày có hiệu lực:
Hình thức văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
Người ký duyệt: Phạm Văn Dũng
Tệp đính kèm: 2021-CV-2039.signed.pdf

Các văn bản khác