DOC_ViewDetail

Số ký hiệu:

2584/QĐ-UBND

Trích yếu nội dung: QĐ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Quét(Scan) hồ sơ cấp giấy CNQSD đất để cập nhật,lưu trữ vào phần mềm CSDL đất đai TP Đông Hà giai đoạn thực hiện năm 2018
Ngày ban hành: 21/10/2021
Ngày có hiệu lực:
Hình thức văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
Người ký duyệt: Phạm Văn Dũng
Tệp đính kèm: 2021-QD-2584.signed.pdf