DOC_ViewDetail

Số ký hiệu:

274/BC-UBND

Trích yếu nội dung: BC kết quả triển khai Chương trình củng cố,phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình năm 2021 trên địa bàn TP
Ngày ban hành: 30/11/2021
Ngày có hiệu lực:
Hình thức văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
Người ký duyệt: Nguyễn Sỹ Trong
Tệp đính kèm: 2021-BC-274.signed.pdf