DOC_ViewDetail

Số ký hiệu:

2580/UBND-VP

Trích yếu nội dung: Vv phối hợp xây dựng phụ lục báo cáo tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 khóa X
Ngày ban hành: 29/11/2021
Ngày có hiệu lực:
Hình thức văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
Người ký duyệt: Hồ Sỹ Trung
Tệp đính kèm: 2021-CV-2558.signed.pdf