DOC_ViewDetail

Số ký hiệu:

2595/UBND-TTCCNKCDVCI

Trích yếu nội dung: Vv thực hiện báo cáo công tác kiểm soát TTHC và cơ chế một cửa,một cửa điện tử liên thông trong giải quyết TTHC
Ngày ban hành: 30/11/2021
Ngày có hiệu lực:
Hình thức văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
Người ký duyệt: Hồ Sỹ Trung
Tệp đính kèm: 2021-CV-2595.signed.pdf