STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
2666/QĐ-UBND 15/11/2018 QĐ về việc phân bổ hàng dự trữ Quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố,thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn TP Đông Hà năm 2018
2
2667/QĐ-UBND 15/11/2018 QĐ về việc phê duyệt phương án giao đất tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất(đợt 3) cho các trường hợp thuộc diện GPMB xây dựng CT đường Trường Chinh,TP Đông Hà thuộc dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông
3
2668/QĐ-UBND 15/11/2018 QĐ về việc thu hồi đất để xây dựng công trình hệ thống tưới Trúc Kinh-Hà Thượng hạng mục kênh tiêu Hói Sòng đoạn II (phường Đông Thanh) đợt 3 thuộc dự án cải thiện nông nghiệp có tưới(WB7) tỉnh Quảng Trị địa điểm phường Đông Thanh
4
2669/QĐ-UBND 15/11/2018 QĐ về việc điều chỉnh Quyết định số 1971/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của UBND TP Đông Hà về việc thu hồi đất (đợt 7) để xây dựng CT Đường Phường 2 đi Đông Lương,Đông Lễ thuộc dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông địa điểm phường Đông Lễ
5
2670/QĐ-UBND 15/11/2018 QĐ về việc phê duyệt phương án bồi thường,hỗ trợ(đợt 3) để GPMB xây dựng công trình hệ thống tưới Trúc Kinh-Hà Thượng hạng mục kênh tiêu Hói Sòng đoạn II (phường Đông Thanh) đợt 3 thuộc dự án cải thiện nông nghiệp có tưới(WB7) tỉnh Quảng Trị địa điểm phường Đông Thanh
6
2671/QĐ-UBND 15/11/2018 QĐ về việc phê duyệt phương án bồi thường,hỗ trợ(bổ sung đợt 7) để GPMB XD CT đường Phường 2 đi Đông Lương,Đông Lễ thuộc dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông
7
2646/QĐ-UBND 14/11/2018 QĐ về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất thuộc Khu dân cư Khu phố 5,phường Đông Lễ
8
2647/QĐ-UBND 14/11/2018 QĐ về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất lẻ thuộc Khu dân cư Khu phố 1,phường Đông Thanh
9
2648/QĐ-UBND 14/11/2018 QĐ về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất thuộc Khu dân cư 2 bên đường Lê Lợi nối dài
10
2649/QĐ-UBND 14/11/2018 QĐ về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất thuộc Khu dân cư Khu phố 7,phường Đông Thanh
Danh sách có 10/7621 văn bản.
Số lượng kết quả:
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 26 km/hkm/h

Cập nhật lúc 17:00:00
ngày 2018-11-22