STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
1722/QĐ-UBND 31/07/2019 QĐ thu hồi đất(bổ sung đợt 1) để GPMB xây dựng công trình Tuyến tránh QL1 đoạn qua thị xă Quảng Trị(hạng mục cầu Thành Cổ và đường dẫn) tỉnh QT. Địa điểm: Phường Đông Lễ, TP ĐH
2
1723/QĐ-UBND 31/07/2019 QĐ phê duyệt phương án BT,HT(bổ sung đợt 1) để GPMB xây dựng công trình Tuyến tránh QL1 đoạn qua thị xă Quảng Trị(hạng mục cầu Thành Cổ và đường dẫn) tỉnh QT. Địa điểm: Đoạn qua địa bàn phường Đông Lễ
3
1715/QĐ-TTTVPT 30/07/2019 QĐ tịch thu tang vật,phương tiện vi phạm hành chính(do không xác định được người vi phạm)
4
1716/QĐ-UBND 30/07/2019 QĐ về việc phê duyệt BC KTKT CT sửa chữa dăy nhà học 2 tầng,lát gạch nhà vệ sinh Trường Tiểu học Đông Lễ
5
1717/QĐ-UBND 30/07/2019 QĐ phê duyệt BC KTKT ctr Xây dựng hệ thống thoát nước Khu phố 2, phường Đông Lương. Hạng mục: Hệ thống thoát nước Kiệt 165 Lê Lợi
6
1720/QĐ-UBND 30/07/2019 QĐ về việc phê duyệt báo cáo KTKT CT Trường Mầm non Đông Thanh hạng mục đổ bê tông,lát gạch Terrazzo sân trường và sơn tường rào
7
1708/QĐ-UBND 29/07/2019 QĐ về việc phê duyệt BC KTKT CT xă hội hóa xây dựng hệ thống thoát nước khu dân cư Phường 5 năm 2019-Kiệt 35 Tôn Thất Tùng
8
1709/QĐ-UBND 29/07/2019 QĐ về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phường 1,TP Đông Hà(Khu vực đất quy hoạch công cộng,ký hiệu CC-40
9
1712/QĐ-UBND 29/07/2019 QĐ về việc phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây dựng CT xă hội hóa xây dựng điện chiếu sáng khu dân cư Phường 3 năm 2019(đợt 2)
10
1713/QĐ-UBND 29/07/2019 QĐ thu hồi đất(đợt 1) để xây dựng ctr Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ- La Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Địa điểm: Phường 3, TP ĐH
Danh sách có 10/9054 văn bản.
Số lượng kết quả:
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 05:00:00
ngày 2019-08-21