STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1
274/BC-UBND 30/11/2021 BC kết quả triển khai Chương trình củng cố,phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình năm 2021 trên địa bàn TP
2
2593/UBND-VP 30/11/2021 Vv thực hiện báo cáo công tác kiểm soát TTHC và cơ chế một cửa,một cửa điện tử liên thông trong giải quyết TTHC
3
2595/UBND-TTCCNKCDVCI 30/11/2021 Vv thực hiện báo cáo công tác kiểm soát TTHC và cơ chế một cửa,một cửa điện tử liên thông trong giải quyết TTHC
4
269/BC-UBND 29/11/2021 BC tình hình thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021
5
270/BC-UBND 29/11/2021 BC tình hình thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021
6
2578/UBND-TCKH 29/11/2021 Vv lấy ý kiến về Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Trị giai đoạn đến năm 2025 và năm 2021,năm 2022(lần 2)
7
2579/UBND-PTNMT 29/11/2021 Vv tham gia ý kiến phương án,quy hoạch của tỉnh
8
2580/UBND-VP 29/11/2021 Vv phối hợp xây dựng phụ lục báo cáo tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 khóa X
9
2581/UBND-QS 29/11/2021 Hỏa tốc:Vv quyết định Trường TH Nguyễn Tất Thành làm khu cách ly tập trung
10
2582/UBND-VH&TT 29/11/2021 Vv đặt tên đường trên địa bàn Phường 5
Danh sách có 10/15583 văn bản.
Số lượng kết quả:
Dự báo thời tiết
Thành phố:

20oC

Độ ẩm: 78%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 18:00:00
ngày 2021-12-06