STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
2394/QĐ-XPVPHC 15/10/2019 QĐ xử phạt vi phạm hành chính. (Phạm Đình Lộc)
2
2395/QĐ-UBND 15/10/2019 QĐ thu hồi đất(đợt 11) để xây dựng công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực Bắc sông Hiếu
3
2396/QĐ-UBND 15/10/2019 QĐ phê duyệt phương án BT,HT(đợt 11) để GPMB xây dựng công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực Bắc sông Hiếu
4
2374/QĐ-UBND 14/10/2019 QĐ công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất thuộc Khu dân cư Khu phố 7 phường Đông Thanh, TP ĐH
5
2375/QĐ-UBND 14/10/2019 QĐ công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất thuộc Khu dân cư Thương binh cũ phường 3, TP ĐH
6
2376/QĐ-UBND 14/10/2019 QĐ công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất thuộc Khu dân cư đường Đặng Dung, Phường 2, thành phố ĐH
7
2377/QĐ-XPVPHC 14/10/2019 QĐ xử phạt vi phạm hành chính. Coongty TNHH Trường An
8
2360/QĐ-UBND 11/10/2019 QĐ chi ngân sách năm 2019 cho Phòng Kinh tế thành phố
9
2361/QĐ-UBND 11/10/2019 QĐ phân bổ kinh phí hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ năm 2017 và 2018 theo QĐ số 50/2014/QĐ-TTg(Ngân sách Trung ương hỗ trợ)
10
2364/QĐ-UBND 11/10/2019 QĐ về việc điều chỉnh nhiệm vụ thuộc sự nghiệp kinh tế
Danh sách có 10/9589 văn bản.
Số lượng kết quả:
Dự báo thời tiết
Thành phố:

25oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 05:30:00
ngày 2019-10-18