STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
1621/QĐ-UBND 18/07/2019 QĐ ban hành Đề án quy hoạch, xây dựng, quản lý và sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn thành phố Đông Hà đến năm 2030
2
1622/QĐ-UBND 18/07/2019 QĐ phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn ctr Xử 'lý sạt lở khẩn cấp bờ sông Hiếu thuộc địa bàn phường Đông Giang, thành phố ĐH
3
1623/QĐ-UBND 18/07/2019 QĐ phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu ctr Xă hội hóa xây dựng hệ thống thoát nước khu dân cư Phường 2 năm 2019 đợt 1
4
1624/QĐ-UBND 18/07/2019 QĐ phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu ctr Xă hội hóa xây dựng điện chiếu sáng khu dân cư phường Đông Lễ năm 2019(đợt 1)
5
1614/QĐ-UBND 17/07/2019 QĐ về việc thanh tra hoạt động tài chính tại Trường Mầm non Đông Lương thành phố Đông Hà
6
1537/QĐ-UBND 12/07/2019 QĐ phê duyệt phương án BT,HT(đợt 3) để GPMB xây dựng công trình Khu đô thị phía Đông đường Thành Cổ
7
1538/QĐ-UBND 12/07/2019 QĐ phê duyệt kinh phí thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng công trình Xây dựng CSHT khu dân cư giáp tuyến đường dọc số 3 tuyến quy hoạch số 4 thuộc khu TĐC đường Trần Nguyên Hăn(đợt 2)
8
1539/QĐ-UBND 12/07/2019 QĐ phê duyệt BC KTKT đầu tư xây dựng ctr Xă hội hóa xây dựng điện chiếu sáng khu dân cư phường Đông Lễ năm 2019(Đợt 2)
9
1540/QĐ-UBND 12/07/2019 QĐ phê duyệt BC KTKT đầu tư xây dựng công trình Xă hội hóa xây dựng điện chiếu sáng khu dân cư Phường 5 năm 2019(đợt 2)
10
1541/QĐ-UBND 12/07/2019 QĐ phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền BT,HT khi nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình Sửa chữa nâng cấp Hồ Km6 thuộc tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)
Danh sách có 10/8964 văn bản.
Số lượng kết quả:
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 02:00:00
ngày 2019-07-22