STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
984/QĐ-UBND 09/05/2018 QĐ về việc phê duyệt Phương án thi công-dự toán CT khảo sát,đo đạc cắm mốc các thửa đất thu hồi nhưng không sử dụng khi thực hiện dự án WB tại Phường 1 và Phường 5
2
986/QĐ-UBND 09/05/2018 QĐ về việc phê duyệt dự toán Hoạt động môi trường công ích hạng mục duy trì hệ thống thoát nước đô thị Quý II-năm 2018
3
95/BC-UBND 09/05/2018 BC kết quả trồng cây phân tán các năm 2014-2017 và lập kế hoạch dự toán trồng cây phân tán năm 2018 nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng từ nước sạch
4
947/QĐ-UBND 08/05/2018 QĐ về việc phê duyệt BC KTKT đầu tư xây dựng CT sân lát gạch Trường Mầm non Đông Thanh
5
952/QĐ-UBND 08/05/2018 QĐ về việc cho phép ông Đào Văn Nghĩa cải tạo,hạ độ cao đối với đất lâm nghiệp và sử dụng đất làm vật liệu san lấp công trình
6
953/QĐ-UBND 08/05/2018 QĐ về việc cho phép ông Hoàng Văn Bình cải tạo,hạ độ cao đối với đất lâm nghiệp và sử dụng đất làm vật liệu san lấp công trình
7
954/QĐ-UBND 08/05/2018 QĐ về việc cho phép ông Nguyễn Xuân Lưu cải tạo,hạ độ cao đối với đất lâm nghiệp và sử dụng đất làm vật liệu san lấp công trình
8
937/QĐ-XPVPHC 07/05/2018 QĐ xử phạt vi phạm hành chính.ông Nguyễn Minh Châu
9
938/QĐ-UBND 07/05/2018 QĐ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và cơ cấu nguồn vốn CT XD CSHT khu dân cư phía Đông kênh N2
10
836/KH-UBND 04/05/2018 Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015" đến năm 2020 trên địa bàn TP Đông Hà
Danh sách có 10/6634 văn bản.
Số lượng kết quả:
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 20:30:00
ngày 2018-05-20