STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
1068/QĐ-UBND 21/05/2019 QĐ về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật CT sửa chữa,nâng cấp Trường THCS Trần Hưng Đạo
2
1063/QĐ-UBND 17/05/2019 QĐ về việc phê duyệt phương án giao đất có thu tiền sử dụng đất(đợt 3) để GPMB xây dựng CT Công viên thành phố Đông Hà
3
1064/QĐ-UBND 17/05/2019 QĐ về việc phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây dựng CT xă hội hóa xây dựng điện chiếu sáng khu dân cư Phường 5 năm 2019(đợt 1)
4
1059/QĐ-UBND 16/05/2019 QĐ về việc phê duyệt phương án bồi thường,hỗ trợ(đợt 1) Ct bồi thường,hỗ trợ GPMB đối với những dự án kết thúc (hạng mục:Dự án đường Trần Nguyên Hăn)
5
1042/QĐ-UBND 15/05/2019 QĐ về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất thuộc Khu dân cư hai bên đường Cồn Cỏ,phường 2
6
1043/QĐ-UBND 15/05/2019 QĐ về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật CT nhà vệ sinh giáo viên
7
1044/QĐ-UBND 15/05/2019 QĐ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu CT sửa chữa sân băi,xây mới 3 bồn cây xà cừ
8
1045/QĐ-UBND 15/05/2019 QĐ về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật CT cải tạo,sửa chữa sân và tường rào
9
1053/QĐ-UBND 15/05/2019 QĐ về việc phê duyệt báo cáo KTKT CT xă hội hóa xây dựng hệ thống thoát nước khu dân cư Phường 5 năm 2019-Kiệt 58 Nguyễn Du
10
1058/QĐ-UBND 15/05/2019 QĐ về việc phê duyệt phương án cho thuê trụ treo phướn ngang,cùm,giá đỡ treo phướn dọc,quảng cáo trên cụm pano điện tử và trên màn hình Led
Danh sách có 10/8512 văn bản.
Số lượng kết quả:
Dự báo thời tiết
Thành phố:

32oC

Độ ẩm: 67%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 08:00:00
ngày 2019-05-25