STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
30/TB-UBND 12/03/2018 Thông báo Kết luận của PCT UBND thành phố Phạm Văn Dũng tại buổi kiểm tra thực địa tại dự án đường Lê Lợi kéo dài
2
44/BC-UBND 09/03/2018 Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý 1 năm 2018
3
26/TB-UBND 09/03/2018 Thông báo thu hồi đất xây dựng công trình Đường nối Kiệt 82 Nguyễn Du, phường 5.
4
27/TB-UBND 09/03/2018 Thông báo kết luận của PCT UBND thành phố Phạm Văn Nghiệm tại buổi kiểm tra các mô hình phát triển nông nghiệp sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2018
5
28/TB-UBND 09/03/2018 Thông báo thu hồi đất công trình Xây dựng CSHT khu dân cư đường Cồn Cỏ (GĐ 2)
6
29/TB-UBND 09/03/2018 Thông báo về việc phân công nhiệm vụ
7
43/BC-UBND 08/03/2018 Báo cáo công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN quý I năm 2018
8
486/QĐ-UBND 08/03/2018 QĐ phê duyệt hồ sơ dự toán hạng mục hoạt động môi trường công ích hạng mục duy trì vệ sinh môi trường Quý I
9
42/BC-UBND 07/03/2018 Báo cáo tổng kết thi hành Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
10
483/QĐ-UBND 07/03/2018 QĐ điều chỉnh Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 02/5/2012 của UBND TP về việc phê duyệt kinh phí bồi thường,hỗ trợ để GPMB xây dựng CT đường vành đai cứu hộ,cứu nạn phía Tây TP Đông Hà(đoạn từ đương 9D đến đường Nguyễn Trung Trực)
Danh sách có 10/6258 văn bản.
Số lượng kết quả:
Dự báo thời tiết
Thành phố:

23oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 2 km/hkm/h

Cập nhật lúc 02:30:00
ngày 2018-03-20