STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
1111/QĐ-UBND 17/05/2018 QĐ về việc điều chỉnh nội dung Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND thành phố về việc phân bổ nguồn vốn xă hội hóa năm 2018(đợt 1)
2
875/UBND-VP 09/05/2018 V/v triển khai công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định
3
29/GM-UBND 06/04/2018 Giấy mời dự phiên họp toàn thể UBND TP quý I năm 2018. (Đề nghị các đơn vị in GM và tài liệu để dự họp)
4
92/UBND-PTNMT 17/01/2018 V.v bố trí các lô đất phục vụ GPMB đường Bà Triệu thuộc dự án GMS
5
06/UBND-VP 04/01/2018 V.v đề nghị xét xử vụ án dân sự vắng mặt đại điện UBND thành phố
6
2744/QĐ-UBND 18/12/2017 QĐ về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phân lô tỷ lệ 1/500 khu dân cư Khu phố 7,8 phường Đông Giang
7
2741/QĐ-UBND 15/12/2017 QĐ về việc chi ngân sách năm 2017 cho Phòng Giáo dục và đào tạo
8
2718/QĐ-UBND 14/12/2017 QĐ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu CT xây dựng cơ sở hạ tầng,cắm mốc phân lô trong khu dân cư phường Đông Giang
9
2657/QĐ-UBND 07/12/2017 QĐ về việc thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật TP Đông Hà
10
2205/UBND-VP 28/11/2017 Vv góp ý đề nghị xây dựng Nghị định quy định chế độ báo cáo
Danh sách có 10/5142 văn bản.
Số lượng kết quả:
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 20:00:00
ngày 2018-07-22