STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
2134/QĐ-UBND 13/10/2017 QĐ về việc kiện toàn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử TP Đông Hà
2
2099/QĐ-UBND 12/10/2017 QĐ về việc điều chỉnh Quyết định số 4055/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND TP Đông Hà về việc thu hồi đất để xây dựng CT Công viên TP Đông Hà(đợt 1)
3
2102/QĐ-UBND 12/10/2017 QĐ điều chỉnh Quyết định số 4056/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND TP Đông Hà về việc phê duyệt phương án bồi thường,hỗ trợ (đợt 1)để GPMB xây dựng CT Công viên TP Đông Hà
4
2092/QĐ-UBND 11/10/2017 QĐ phê duyệt nhiệm vụ khảo sát,phương án kỹ thuật khảo sát,nhiệm vụ lập BC KTKT Ct hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu dân cư khu phố 5,phường Đông Thanh
5
2094/QĐ-XPVPHC 11/10/2017 QĐ xử phạt vi phạm hành chính(ông Trương Hà)
6
2095/QĐ-UBND 11/10/2017 QĐ phê duyệt phương án bồi thường,hỗ trợ để GPMB xây dựng công trình Mạch 2 đường dây 220kV Đồng Hới-Đông Hà
7
2096/QĐ-UBND 11/10/2017 QĐ về việc thu hồi đất để xây dựng CT Mạch 2 đường dây 220Kv Đồng Hới-Đông Hà
8
2097/QĐ-UBND 11/10/2017 QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư và cơ cấu nguồn vốn Ct đường Giao thông Cụm công nghiệp Phường 4
9
1821/UBND-WB 11/10/2017 V.v cấp phép thi công xây dựng dây cáp ngầm 0,6kV
10
1822/UBND-BQL 11/10/2017 V.v thông tin kế hoạch đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực đường Trần Hưng Đạo
Danh sách có 10/5130 văn bản.
Số lượng kết quả:
Dự báo thời tiết
Thành phố:

17oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 17 km/hkm/h

Cập nhật lúc 21:00:00
ngày 2017-11-24