STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1
2290/QĐ-UBND 17/09/2021 QĐ phê duyệt dự toán lập chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên đường Hùng Vương
2
2294/QĐ-UBND 17/09/2021 QĐ về việc phân bổ nguồn vốn đối ứng các công trình xã hội hóa năm 2021(đợt 3)
3
2295/QĐ-UBND 17/09/2021 QĐ về việc điều chuyển tài sản
4
2296/QĐ-UBND 17/09/2021 QĐ về việc cắt giảm 50% kinh phí hội nghị,đi công tác trong và ngoài nước còn lại và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại đến ngày 15/6/2021 của các cơ quan,đơn vị cấp thành phố
5
2298/QĐ-UBND 17/09/2021 QĐ về việc thành lập BCĐ rà soát hộ nghèo,hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn TP Đông Hà
6
2299/QĐ-UBND 17/09/2021 QĐ về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.Xây dựng CSHT khu dân cư hai bên đường Cồn Cỏ
7
2300/QĐ-UBND 17/09/2021 QĐ về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.Kênh mương HTX Lập Thạch,phường Đông Lễ
8
2301/QĐ-UBND 17/09/2021 QĐ về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.Xây dựng CSHT KDC đường Cồn Cỏ(GĐ 2)
9
2302/QĐ-UBND 17/09/2021 QĐ về việc phê duyệt báo cáo KTKT CT Trung tâm y tế TP Đông Hà hạng mục cải tạo,sửa chữa tầng 1 khu nhà khoa bệnh nhiệt đới để phục vụ công tác tiêm chủng phòng chống bệnh Covid-19
10
2291/QĐ-UBND 17/09/2021 QĐ về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.ông Hồ Công Thiện
Danh sách có 10/9432 văn bản.
Số lượng kết quả:
Dự báo thời tiết
Thành phố:

25oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 2 km/hkm/h

Cập nhật lúc 06:00:00
ngày 2021-09-23