STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1
1499/KH-UBND 01/08/2022 Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với thanh niên thành phố Đông Hà năm 2022
2
1586/QĐ-UBND 25/07/2022 QĐ về việc thu hồi,hủy bỏ Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.ông Đặng Gia Vui
3
1587/QĐ-UBND 25/07/2022 QĐ về việc giao đất tái định cư cho hộ gia đình,cá nhân.bà Nguyễn Thị Hòa
4
1588/QĐ-UBND 25/07/2022 QĐ về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình,cá nhân.bà Phạm Thị Thìn
5
1589/QĐ-UBND 25/07/2022 QĐ về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình,cá nhân.ông Nguyễn Luân
6
1590/QĐ-UBND 25/07/2022 QĐ về việc giao đất tái định cư cho hộ gia đình,cá nhân.ông Nguyễn Luân
7
1591/QĐ-UBND 25/07/2022 QĐ về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình,cá nhân.Nguyễn Thị Mai Phương
8
1385/QĐ-UBND 30/06/2022 QĐ về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Đông Lương,TP Đông Hà(để thực hiện dự án xây dựng các vườn hoa mini trên địa bàn TP Đông Hà)
9
1386/QĐ-UBND 30/06/2022 QĐ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu(đợt 1) dự án vỉa hè và hệ thống thoát nước đường Lê Lơi,TP Đông Hà
10
1387/QĐ-XPVPHC 30/06/2022 QĐ buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.ông Nguyễn Bình
Danh sách có 10/11639 văn bản.
Số lượng kết quả:
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 06:00:00
ngày 2022-08-11