Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thường lệ giữa năm - HĐND thành phố Đông Hà khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

15:13, Thứ Sáu, 18-3-2022

Ngày 25/6/2021, Thường trực HĐND phối hợp UBND, UBMTTQVN thành phố và các ngành đã tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung chuẩn bị kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 - HĐND thành phố khóa XII nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Chủ trì Hội nghị có Ông Hồ Sỹ Trung - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Ông Phạm Văn Dũng - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Bà Nguyễn Hồng Hải - UVBTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố.

Tham dự Hội nghị có Thường trực HĐND thành phố; Phó Trưởng 02 Ban HĐND thành phố; Lãnh đạo Tòa án nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân; Chi cục Thi hành án dân sự thành phố; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thành phố; Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

Kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 - HĐND thành phố khoá XII nhằm tập trung đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 và quyết định bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm; xem xét một số nội dung báo cáo của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thành phố; Viện kiểm sát nhân dân; Tòa án nhân dân thành phố; Chi cục Thi hành án dân sự thành phố; Thông báo của UBMTTQVN và một số nội dung khác theo luật định.

Ngoài những nội dung thường lệ, kỳ họp dự kiến xem xét Quy chế hoạt động của HĐND thành phố Đông Hà khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Quy chế tiếp công dân của HĐND thành phố Đông Hà khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Đề án Nâng cao năng lực và hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

Tại Hội nghị, các thành viên cơ bản thống nhất với dự thảo Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ, tham gia bổ sung một số ý kiến liên quan đến công tác chuẩn bị các báo cáo, kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp,…Đồng thời, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo, phân công các ngành liên quan tổng hợp, hoàn thiện các báo cáo, nội dung theo yêu cầu; UBMTTQVN thành phố phối hợp với Thường trực HĐND thành phố xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp đảm bảo theo đúng luật định, trong đó tính đến các phương án nhằm đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid - 19; các đơn vị được phân công nhiệm vụ tập trung phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị để kỳ họp thường lệ giữa năm - HĐND thành phố được tổ chức theo đúng kế hoạch./.

Phạm Thị Thúy Hằng - Văn phòng HĐND&UBND

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 24

  • Hôm nay 716

  • Tổng cộng 2.657.120