Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà

8:2, Thứ Sáu, 1-12-2023

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

Địa chỉ: Số 01, đường Huyền Trân Công Chúa, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Điện thoại: 0233.3852.157

Fax: 0233.3857.597 

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

Số
TT
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Hồ Sỹ Trung Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố 0915356090 hosytrung@quangtri.gov.vn
2 Phạm Văn Dũng UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố 0919407555 phamvandung.dongha@quangtri.gov.vn
3 Nguyễn Sỹ Trong Thành Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố 0988133776 nguyensytrong@quangtri.gov.vn

 

CƠ QUAN VÀ ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

Số
TT
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Hoàng Trọng Quang Chánh Văn phòng 0905322055 hoangtrongquang@quangtri.gov.vn
2 Lê Minh Thiện Phó Chánh Văn phòng 0905570905 leminhthien@quangtri.gov.vn
3 Nguyễn Thị Thanh Huyền Phó Chánh Văn phòng 0977524333 nguyenthithanhhuyen@quangtri.gov.vn
4 Nguyễn Thị Thùy Nga Trưởng phòng Kinh tế 0914444959 nguyenthithuyngatcdh@quangtri.gov.vn
5 Lê Văn Phúc Trưởng phòng
Tài chính – Kế hoạch 
0942939799 levanphuc@quangtri.gov.vn
6 Lê Thị Ngọc Hà Trưởng phòng Quản lý Đô thị 0914974603 lethingocha@quangtri.gov.vn
7 Nguyễn Việt Hùng Trưởng phòng
Tài nguyên và Môi trường
0914222585 nguyenviethung@quangtri.gov.vn
8 Lê Cửu Long Trưởng phòng
Văn hóa và Thông tin
0947589777 lecuulong@quangtri.gov.vn
9 Lê Thị Tú Lệ  Trưởng phòng
Giáo dục và Đào tạo
0914151227 lethitule@quangtri.gov.vn
10 Nguyễn Thị Hồng Nhung Trưởng phòng Y tế 0913855146 nguyenthihongnhunga@quangtri.gov.vn
11 Võ Thị Thanh Thúy Trưởng phòng
Lao động, Thương binh - Xã hội
0946027159 vothithanhthuy@quangtri.gov.vn
12 Nguyễn Văn Sỹ Chánh Thanh tra  0905131178 nguyenvansy@quangtri.gov.vn
13 Phạm Thị Hồng Oanh Trưởng phòng Tư pháp 0915359659 phamthihongoanh@quangtri.gov.vn
14 Trần Tiến Dũng Trưởng phòng Nội vụ 0949483555 trantiendung@quangtri.gov.vn
15 Phan Thanh Hiệp Đội trưởng Đội trật tự xây dựng 0913485764 phanthanhhiep@quangtri.gov.vn
16 Nguyễn Thế Tuyên Chi cục trưởng chi cục Thống kê 0915356353 nguyencaocuong@quangtri.gov.vn
17 Trần Thị Phong Trưởng BQL Chợ Đông Hà 0915363108 tranthiphong@quangtri.gov.vn
18 Nguyễn Cao Cường Giám đốc
Trung tâm Phát triển quỹ đất
0915267456  nguyencaocuong@quangtri.gov.vn
19 Hoàng Thanh Sự Giám đốc
Trung tâm VHTT-TDTT
0947595799 hoangthanhsu@quangtri.gov.vn
20 Phạm Như Dũng Chủ tịch Hội CTĐ  0913174389  
21 Hoàng Quốc Vũ Giám đốc Trung tâm Y tế 0934950555  
22 Phan Xuân Hưng Giám đốc Trung tâm
Phát triển cụm CN_KC và DVCI
0947137157 phanxuanhung@quangtri.gov.vn
23 Thái Vĩnh Hải Giám đốc
BQL Dự án Đầu tư xây dựng 
0905133132 thaivinhhai@quangtri.gov.vn
24 Trương Minh Vũ Giám đốc
Trung tâm GDNN-GDTX
0902203247 truongminhvu.thpt@quangtri.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 1

Số
TT
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Ngô Hữu Bảy Chủ tịch UBND phường 0914317007 ngohuubay@quangtri.gov.vn
2 Nguyễn Khoa Hải Phó Chủ tịch UBND phường 0948225111 nguyenkhoahai@quangtri.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 2

Số
TT
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Nguyễn Duy Đức Chủ tịch UBND phường 094 4117345 nguyenduyduc@quangtri.gov.vn
2 Hoàng Trần Phương Nhiên Phó Chủ tịch UBND phường 0987678325 hoangtranphuongnhien@quangtri.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 3

Số
TT
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Nguyễn Anh Doãn Chủ tịch UBND phường 0979737315 nguyenanhdoan@quangtri.gov.vn
2 Nguyễn Văn Gia Phó Chủ tịch UBND phường 0971433444 nguyenvangia@quangtri.gov.vn
3 Nguyễn Văn Thương Phó Chủ tịch UBND phường   nguyenvanthuong@quangtri.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 4

Số
TT
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Lê Minh Quốc Chủ tịch UBND phường 0935501234 leminhquoc@quangtri.gov.vn
2 Nguyễn Tài Hoàng Na Phó Chủ tịch UBND phường   nguyentaihoangna@quangtri.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 5

Số
TT
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Lê Quang Việt Sơn UVBTV Thành ủy,
Chủ tịch UBND phường
0988252252 lequangvietson@quangtri.gov.vn
2 Diêu Thị Kim Ngọc Phó Chủ tịch UBND phường   dieuthikimngoc@quangtri.gov.vn
3 Phạm Thị Tuấn Hồng Phó Chủ tịch UBND phường   phamthituanhong@quangtri.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐÔNG GIANG

Số
TT
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Nguyễn Văn Kiệt Chủ tịch UBND phường 0905584585 nguyenvankiet@quangtri.gov.vn
2 Hoàng Đức Anh Phó Chủ tịch UBND phường   hoangducanh@quangtri.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐÔNG THANH

Số
TT
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Võ Ngọc Nam Chủ tịch UBND phường 0948050919 vongocnam@quangtri.gov.vn
2 Nguyễn Đức Vầy Phó Chủ tịch UBND phường   nguyenducvay@quangtri.gov.vn
3 Nguyễn Thị Huy Hoàng Phó Chủ tịch UBND phường   nguyenthihuyhoang@quangtri.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐÔNG LỄ

Số
TT
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Nguyễn Viết Lịch Quyền Chủ tịch UBND phường 0915327163 nguyenvietlich@quangtri.gov.vn
2 Bùi Văn Huấn Phó Chủ tịch UBND phường   buivanhuan@quangtri.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐÔNG LƯƠNG

Số
TT
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Nguyễn Chơn Thử Chủ tịch UBND phường 0915075133 nguyenchonthu@quangtri.gov.vn
2 Võ Văn Thái Phó Chủ tịch UBND phường 0941139555 vovanthai@quangtri.gov.vn
3 Nguyễn Lương Lân Phó Chủ tịch UBND phường   nguyenluonglan@quangtri.gov.vn

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 10

  • Hôm nay 1719

  • Tổng cộng 3.090.173