Thành ủy Đông Hà

10:7, Thứ Hai, 20-11-2023

THÀNH ỦY ĐÔNG HÀ

Địa chỉ: Số 2, Đường Lê Quý Đôn, Thành phố Đông Hà

Điện thoại: 0233.3850.201, 0233.3852.665, 0233.3852.383, Fax 0233.3857.451

THƯỜNG TRỰC THÀNH UỶ

Số
TT
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Lê Quang Chiến UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy 0914269369 lequangchien@tinhuyquangtri.vn
2 Lê Thị Anh Đào Phó Bí thư Thường trực Thành ủy,
Chủ tịch HĐND thành phố
0913485265 lethianhdao@quangtri.gov.vn
3 Hồ Sỹ Trung Phó Bí thư Thành ủy,
Chủ tịch UBND thành phố
0915356090 hosytrung@quangtri.gov.vn

 

VĂN PHÒNG THÀNH UỶ

Số
TT
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Phạm Thị Thúy Hằng Quyền Chánh Văn phòng 0978818777  
2 Nguyễn Mai Linh Phó Chánh Văn phòng 0915003506 nguyenmailinh@quangtri.gov.vn
3 Lê Xuân Hưng Phó Chánh Văn phòng 0945777126 lexuanhung1@quangtri.gov.vn

 

VĂN PHÒNG THÀNH UỶ

Số
TT
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Phạm Thị Thúy Hằng Quyền Chánh Văn phòng 0978818777 phamthithuyhang2@quangtri.gov.vn
2 Nguyễn Mai Linh Phó Chánh Văn phòng 0915003506 nguyenmailinh@quangtri.gov.vn
3 Lê Xuân Hưng Phó Chánh Văn phòng 0945777126 lexuanhung1@quangtri.gov.vn

 

BAN TỔ CHỨC THÀNH UỶ

Số
TT
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Lê Vinh Huệ UVTV Thành ủy, Trưởng ban 0905969789 levinhhue@quangtri.gov.vn
2 Nguyễn Chí Sơn Phó Trưởng ban 0912583437 nguyenchison@quangtri.gov.vn

 

BAN DÂN VẬN THÀNH UỶ

Số
TT
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Nguyễn Thị Thanh Hương UVTV Thành ủy, Trưởng ban 0911398599 nguyenthithanhhuong5@quangtri.gov.vn
2 Lê Hùng Lâm Phó Trưởng ban 0931941873 lehunglam@quangtri.gov.vn

 

BAN TUYÊN GIÁO THÀNH UỶ

Số
TT
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Trần Thanh Tiến Thành Ủy viên, Trưởng ban 0917556168 tranthanhtien@quangtri.gov.vn
2 Nguyễn Đông Bình Phó Trưởng ban 0934848456 nguyendongbinh@quangtri.gov.vn

 

ỦY BAN KIỂM TRA THÀNH UỶ

Số
TT
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Lê Hải Đăng UVTV Thành ủy, Chủ nhiệm 0913485152 lehaidang@quangtri.gov.vn
2 Nguyễn Thị Thu Thanh Phó Chủ nhiệm 0943747117 nguyenthithuthanh2@quangtri.gov.vn

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 1

  • Hôm nay 785

  • Tổng cộng 2.657.189