Giới thiệu chung về Thành phố Đông Hà

15-03-2022

Thành phố Đông Hà là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh Quảng Trị, nằm trên giao lộ của quốc lộ 1A nối Thủ đô Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh và hệ thống đường xuyên Á theo hướng Đông Tây nối Thái Lan, Lào, Myanma với các nước trong khu vực.

]]>

Vị trí này cho phép Đông Hà phát triển các mối quan hệ giao lưu kinh tế - xã hội một cách thuận lợi với cả nước và các nước trong khu vực, đặc biệt là phát triển ngành thương mại, dịch vụ. 

Toàn thành phố có 9 phường, dân số đến năm 2009 là 82.331 người. Tổng diện tích đất tự nhiên: 7.255,44 ha. Tháng 12/2005, Đông Hà đã được Bộ Xây dựng ra quyết định công nhận là đô thị loại III. Tháng 8/2009, Đông Hà đã được Chính phủ ra Nghị quyết công nhận thành phố thuộc tỉnh.

Với lợi thế là trung tâm thương mại, dịch vụ, công nghiệp của tỉnh. Những năm qua, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật không ngừng được quan tâm đầu tư và phát triển đã làm cho bộ mặt đô thị thay đổi nhanh chóng. Đông Hà cũng là nơi tập trung các cơ quan hành chính của tỉnh, Trung ương, các doanh nghiệp Nhà nước… lực lượng lao động ngày càng tăng cả về quy mô và chất lượng, đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật không ngừng lớn mạnh là động lực lớn cho sự phát triển của thành phố Đông Hà.

Cùng với sự thay đổi nhanh về bộ mặt đô thị, các lĩnh vực văn hoá - xã hội đều có nhiều chuyển biến tiến bộ. Giáo dục đào tạo phát triển mạnh về quy mô và chất lượng, dân trí ngày càng được nâng lên. Hoạt động văn hoá thông tin, TDTT phát triển rộng khắp và đi vào chiều sâu. Công tác an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ. An ninh quốc phòng được giữ vững, an toàn - trật tự xã hội được đảm bảo.

Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt được trong giai đoạn 2006 - 2010:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 14,8%. Giá trị tăng thêm ngành dịch vụ bình quân 12,4%/năm, công nghiệp và xây dựng tăng 19%/năm. Năng lực sản xuất và hiệu quả của nền kinh tế từng bước được nâng cao. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng, tỷ trọng các ngành dịch vụ - công nghiệp và xây dựng - nông nghiệp năm 2006 là 69,6 - 26,8 - 3,6 % đến năm 2010 là  66,6 - 30,5 - 2,9 %.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tăng nhanh, bình quân hàng năm tăng 27%. Các loại hình doanh nghiệp tăng nhanh về số lượng, và có chiều hướng phát triển tốt, đã đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá, nâng cao giá trị và hiệu quả sản xuất, đạt trên 50 triệu đồng/ha canh tác. Vùng chuyên canh lúa hàng năm ổn định khoảng 1.100 ha; sản lượng lương thực hàng năm đạt trên 9.500 tấn, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 4%/năm.

Trong 5 năm 2006-2010: Tổng thu ngân sách nhà nước là 586,7 tỷ đồng; bình quân hàng năm tăng 16,5%/năm; Tổng chi ngân sách Nhà nước là 566,5 tỷ đồng, trong đó chi cho sự nghiệp kinh tế và đầu tư phát triển chiếm 34%, chi thường xuyên chiếm 46%, chi ngân sách phường và chi khác chiếm 20%.

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn giai đoạn 2006-2010 là 2.479 tỷ đồng; Trong đó: ngân sách Trung ương và tỉnh là 761 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 30%, còn lại là vốn đầu tư của thành phố, đầu tư của doanh nghiệp và đầu tư của nhân dân, mức tăng bình quân mỗi năm là 31%.

Đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người tăng hàng năm, đến năm 2009 đạt trên 26 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần, đến cuối năm 2009 còn 5,37%. Chất lượng nguồn nhân lực được chú trọng,  số cán bộ được đào tạo sau đại học tăng dần; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 32%. Tạo việc làm mới hằng năm cho 1.200 lao động. Tỷ lệ thất nghiệp đến năm 2010 giảm còn 5,5%.

Giai đoạn 2010 -2015, Đảng bộ thành phố Đông Hà quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; Huy động mọi nguồn lực để xây dựng hạ tầng kỹ thuật  đô thị; Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững theo hướng Dịch vụ - Công nghiệp và xây dựng - Nông nghiệp; Thực hiện đồng bộ giữa phát triển kinh tế với nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội; Ưu tiên phát triển nguồn lực con người, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; đảm bảo quốc phòng - an ninh; Xây dựng Thành phố Đông Hà  đạt tiêu chuẩn đô thị loại II trước năm 2020.
Các chỉ tiêu, cụ thể:

         Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế bình quân hàng năm: 15 - 16%; GDP bình quân đầu người đến năm 2015: 55 triệu đồng, tăng 1,7 lần so với năm 2010 ; Cơ cấu các ngành kinh tế (theo GTSX): Dịch vụ - thương mại, Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp  và Nông nghiệp đến năm 2015 là: 57- 58% ; 41-42% ; 1- 2%; Giá trị sản xuất các ngành tăng bình quân hàng năm: Dịch vụ: 12-14%; Công nghiệp - TTCN, xây dựng: 19-21%; Nông nghiệp: 2-3%;
         Tổng thu ngân sách địa phương bình quân hàng năm tăng: 19 - 21%;
         Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng bình quân hàng năm 28- 30%;
        Giữ vững chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS, phấn đấu đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc Trung học; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi;
        Giảm tỷ suất sinh hàng năm 0,3%o, giảm tỉ lệ người sinh con thứ 3 trên 1%/năm; Quy mô dân số đến năm 2015 trên 10 vạn người;
         Tạo việc làm mới hàng năm 1.300-1.500 lao động;
         Giảm tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi xuống dưới 8,5 % năm 2015; Giảm tỉ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm từ 0,5-1% (theo tiêu chí hiện hành); Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên đến 2015 đạt 1,1%; 90% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, 50% phường được công nhận phường văn hóa, 100% phường có thiết chế văn hoá./.

]]>

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 4

  • Hôm nay 2563

  • Tổng cộng 3.014.571