Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đông Hà lần thứ 17, khóa XIII (mở rộng)

7:34, Thứ Ba, 19-7-2022

Chiều ngày 07/7/2022, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố lần thứ 17, Khóa XIII (mở rộng) để tổ chức sơ kết, tổng kết Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận… của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy trên một số lĩnh vực. Đến dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, UBKT Tỉnh ủy; chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; đồng chí Hồ Sỹ Trung - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Lê Thị Anh Đào - UVTV trực, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị đã tiến hành đánh giá: (1) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” và 10 năm thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”(2) Sơ kết 20 năm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu Chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”. (3) Sơ kết 10 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị “về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng”. (4) Sơ kết 05 năm thực hiện Kế hoạch số 64, 65, ngày 24/5/2018 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 18, 19 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. (5) Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy “về việc đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên ở địa bàn khu dân cư”. (6) Báo cáo kết quả thực hiện cam kết trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các địa phương, đơn vị với Ban Thường vụ Thành ủy 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đại biểu dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, tham gia nhiều ý kiến, làm rõ thêm nhiều nội dung quan trọng, đề xuất nhiều giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn, tháo gỡ các điểm nghẽn còn tồn tại trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy thay mặt BCH Đảng bộ thành phố đã khái quát những kết quả chủ yếu đạt được trên một số lĩnh vực, chỉ ra những khó khăn tồn tại hạn chế; nhấn mạnh thêm một số vấn đề trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện trong thời gian tới; đồng thời, đề nghị tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục đổi mới, khắc phục mọi khó khăn, bám sát chủ đề năm của Tỉnh ủy “Trách nhiệm, kỷ cương - Thích ứng an toàn - Thúc đẩy tăng trưởng” để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bổ sung các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Đề nghị các đồng chí Thành ủy viên, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các phường, trước hết là người đứng đầu cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt và đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh năm 2022, góp phần từng bước thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII đề ra.

  Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã trao giấy khen và phần thưởng cho 11 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 09 - CT/TU ngày 03/5/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy “về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên ở địa bàn khu dân cư”./.

Phạm Thị Thúy Hằng - Văn phòng Thành ủy

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 3

  • Hôm nay 246

  • Tổng cộng 2.913.373