Bế mạc Kỳ họp thứ 9 - HĐND thành phố Đông Hà khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

15:55, Thứ Sáu, 26-8-2022

Sau một ngày rưỡi làm việc tích cực và khẩn trương, với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 9 - HĐND thành phố Đông Hà khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. 

Đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp

Kỳ họp thứ 9 - HĐND thành phố khóa XII đã xem xét các báo cáo, đề án và thông qua 13 Nghị quyết về: Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022; quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; thông qua Đề án Phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Đông Hà giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến năm 2030; thông qua Đề án Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Đông Hà giai đoạn 2022 - 2026; điều chỉnh chủ trương đầu tư 06 công trình đầu tư công; thông qua Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2023; miễn nhiệm và xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo luật định.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Lê Thị Anh Đào - UVBTV Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: Đây là những nội dung quan trọng, đề nghị UBND thành phố sớm cụ thể hoá các Nghị quyết của HĐND thành phố mới ban hành; tập trung khắc phục khó khăn, thách thức; tích cực thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng thực hiện các đề án; thực hiện đồng bộ giải pháp thu ngân sách, điều hành ngân sách đảm bảo cân đối, hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, bảo đảm giải ngân vốn theo kế hoạch; tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường; quan tâm chăm lo sự nghiệp văn hóa xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính; đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Sau kỳ họp này, đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố tiếp tục phát huy tinh thần "đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, hành động", kịp thời báo cáo cử tri kết quả kỳ họp; đồng thời, tích cực chủ động, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân; giải thích, tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của HĐND thành phố. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND thành phố có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Tổ đại biểu HĐND tỉnh, UBMTTQVN thành phố và các tổ chức thành viên đẩy mạnh giám sát và tuyên truyền đến toàn thể cử tri và Nhân dân thành phố thực hiện tốt các Nghị quyết đã đề ra.

HĐND thành phố kêu gọi toàn thể cử tri và Nhân dân thành phố phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức; thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và Nhà nước; hăng hái thi đua lao động, sản xuất góp phần đưa thành phố Đông Hà phát triển nhanh, bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII đã đề ra, xây dựng thành phố Đông Hà ngày càng văn minh, giàu đẹp, từng bước trở thành thành phố thông minh.

Kỳ họp thứ 9 - HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 kết thúc vào lúc 11h30 ngày 22/7/2022.

Hồ Thị Thanh Huyền - Văn phòng HĐND và UBND thành phố

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 1

  • Hôm nay 92

  • Tổng cộng 2.898.250