Thành phố Đông Hà tổ chức hội nghị đánh giá tình hình xây dựng chính quyền số, đảm bảo an toàn thông tin 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2022 và thông qua Kế hoạch chuyển đổi số thành phố Đông Hà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

8:19, Thứ Hai, 31-10-2022

Chiều ngày 25/10/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà tổ chức hội nghị đánh giá tình hình xây dựng chính quyền số, an toàn thông tin 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2022 và thông qua Kế hoạch chuyển đổi số thành phố Đông Hà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chủ tịch UBND thành phố Hồ Sỹ Trung chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Sỹ Trong, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thành phố và đại diện lãnh đạo UBND các phường.

Chủ tịch UBND thành phố Hồ Sỹ Trung phát biểu kết luận tại hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thành phố đã báo cáo kết quả công tác triển khai thực hiện phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2022; trình bày dự thảo Kế hoạch chuyển đổi số thành phố Đông Hà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Trong thời gian qua, đặc biệt là những tháng đầu năm 2022, công tác chỉ đạo, triển khai xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, Chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng của thành phố tiếp tục được triển khai thực hiện và đạt được những kết quả tích cực: Các hệ thống thông tin dùng chung được triển khai đến 100% các cơ quan, đơn vị và sớm hoàn thành việc kết nối theo yêu cầu với các hệ thống của tỉnh. Nền tảng Chính quyền điện tử/Chính quyền số đang được xây dựng trên cơ sở đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tận dụng, kế thừa hạ tầng kỹ thuật, thiết bị sẵn có để phát triển, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Đồng thời, hệ thống thông tin, hạ tầng mạng của thành phố vận hành ổn định, thông suốt đảm bảo an toàn trên không gian mạng. Việc đẩy mạnh xây dựng Chính quyền điện tử/Chính quyền số, chuyển đổi số trong thời gian qua đã góp phần nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ doanh nghiệp và người dân ngày càng hiệu quả.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi về những khó khăn, thuận lợi và phương hướng trong quá trình triển khai, thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực tài chính, kinh tế, y tế, văn hóa, tài nguyên và môi trường… đảm bảo cho công tác chuyển đổi số diễn ra theo đúng tiến độ, hiệu quả. 

Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Sỹ Trung - Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số thành phố đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác chuyển đổi số của thành phố trong thời gian qua. Cùng với sự đồng hành, vào cuộc quyết liệt của các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, chính quyền số thành phố Đông Hà đang từng bước được hình thành với sự chuyển đổi rõ nét từ phương thức, cách thức hoạt động truyền thống sang phương thức, cách thức hoàn toàn mới dựa trên nền tảng, công nghệ và dữ liệu số như triển khai ký số, gửi nhận văn bản điện tử đã thực sự tạo ra hiệu quả rõ rệt, tạo thói quen làm việc trên môi trường số. Để tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục xác định xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài, là giải pháp đột phá để thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả, tính minh bạch trong hoạt động của các cấp chính quyền, vì vậy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương phải vào cuộc quyết liệt, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện ở cơ quan, đơn vị; đồng thời, đề xuất các nhiệm vụ chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị và địa phương trong Kế hoạch chuyển đổi số thành phố Đông Hà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và khả thi.

Trong thời gian tới, thành phố Đông Hà tiếp tục triển khai thực hiện chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong giai đoạn đầu, dành trọng tâm ưu tiên cho xây dựng, phát triển Chính quyền số để tạo đà và định hướng, quản lý, hỗ trợ kinh tế số và xã hội số phát triển; tiếp tục triển khai thực hiện chuyển đổi số gắn với phát triển đô thị thông minh và cải cách hành chính, đặt người dân, doanh nghiệp vào vị trí trung tâm, hướng tới xây dựng chính quyền kiến tạo phục vụ, mang lại tiện ích, hiệu quả cao nhất cho người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý của chính quyền từ thành phố đến cơ sở và chất lượng cuộc sống của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh và công bằng xã hội.

                                 Lê Thị Nhật Linh - Văn phòng HĐND và UBND thành phố

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 1

  • Hôm nay 122

  • Tổng cộng 3.183.997