Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023

13:37, Thứ Năm, 9-2-2023

Ngày 07/02/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng chủ trì buổi làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng chủ trì buổi làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp - Khuyến công và Dịch vụ công ích thành phố, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà, Văn phòng HĐND và UBND thành phố cùng tập thể lãnh đạo, công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Năm 2022, mặc dù khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc khó, tuy nhiên Phòng Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc. Thay mặt tập thể lãnh đạo UBND thành phố, Phó Chủ tịch Phạm Văn Dũng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường; đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Đ/c Nguyễn Việt Hùng - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của Phòng Tài nguyên và Môi trường

* Về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý tài nguyên và môi trường năm 2022

Trong năm vừa qua, Phòng Tài Nguyên và Môi trường đã hoàn thành xuất sắc các nội dung trong Kế hoạch hành động và Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của UBND thành phố: tham mưu thực hiện hoàn thành 02/02 nhóm nội dung trong Kế hoạch hành động và 08/08 nhóm nội dung trong Chương trình công tác trọng tâm; tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành 44/44 nhóm nội dung công việc trong Chương trình công tác năm 2022 của đơn vị và trên 170 đầu việc đột xuất được cấp trên giao cơ bản đảm bảo tiến độ và chất lượng; Đã tổ chức thực hiện đạt các nội dung cam kết của Người đứng đầu với Ban Thường vụ Thành ủy.

Công tác quản lý đất đai, công tác quản lý môi trường, tài nguyên nước và khoáng sản, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, đường dây nóng và phản ánh hiện trường (IOC) đã được Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu triển khai thực hiện đúng tiến độ và quy định. Ngoài ra, Phòng Tài nguyên và Môi trường cũng đã phối hợp rất tốt với các cơ quan, đơn vị trong giải quyết công việc, nhiệm vụ được giao.

* Về việc triển khai nhiệm vụ quản lý tài nguyên và môi trường năm 2023

Nhìn chung, các nhiệm vụ đã được Phòng nêu rất rõ, cụ thể. Năm 2023, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã chủ động đề xuất 02 nhóm nội dung công việc được đưa vào Kế hoạch hành động và có 06 nhóm nội dung công việc được đưa vào Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của UBND thành phố (có 45 nhóm đầu việc). Các nhóm nội dung của Phòng Tài nguyên và Môi trường khá toàn diện. Trên cơ sở Chương trình công tác trọng tâm và Kế hoạch hành động năm 2023 của UBND thành phố, Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Phòng Tài nguyên và Môi trường, trong thời gian tới đồng chí Phó Chủ tịch Phạm Văn Dũng đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường bám sát Chương trình, Kế hoạch để triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả, chất lượng và tiến độ; Năm 2023 nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề, để thực hiện tốt nhiệm vụ thì tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động Phòng Tài nguyên và Môi trường cần nỗ lực, cố gắng hơn nữa, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc.

Cũng trong buổi làm việc Phòng Tài nguyên và Môi trường đã nêu ra 08 nội dung kiến nghị, đề xuất. Các kiến nghị, đề xuất đã được đồng chí Phó Chủ tịch Phạm Văn Dũng cơ bản thống nhất chủ trương và giao nhiệm vụ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cũng như các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện./.

Vũ Trung Kiên – Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND thành phố

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 1

  • Hôm nay 366

  • Tổng cộng 2.913.493