Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ Mười lăm (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023)

16:52, Thứ Ba, 25-7-2023

Ngày 25 tháng 7 năm 2023, Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Mười lăm.

Đồng chí Lê Thị Anh Đào- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại kỳ họp

Tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy cùng các đại biểu HĐND tỉnh khóa 8 bầu tại thành phố Đông Hà; các ông bà trong Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo UBND thành phố; Thường trực UBMTTQVN thành phố; Đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể thành phố, các đơn vị của tỉnh đóng trên địa bàn, đoàn Hội thẩm nhân dân thành phố; đại biểu HĐND thành phố khóa XII; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các phường.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ tập trung vào các vấn đề sau:

Thứ nhất, xem xét và cho ý kiến các báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách, đầu tư công, công tác chỉ đạo điều hành; tình hình tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022 của thành phố; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 15 - HĐND thành phố khóa 12.

Thứ hai, xem xét và cho ý kiến đối với Thông báo của UBMTTQVN thành phố về công tác tham gia xây dựng chính quyền; các báo cáo của các ngành Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự; báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước, sau kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của Thường trực HĐND thành phố năm 2022; Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND thành phố và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố.

Thứ ba, xem xét và cho ý kiến Đề án Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố Đông Hà giai đoạn 2023-2025.

Thứ tư, thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo luật định.

Những vấn đề được xem xét, thảo luận và quyết nghị tại Kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 13, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố 05 năm giai đoạn 2021-2025. Những nội dung trình kỳ họp đã được Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND thành phố và các cơ quan liên quan tích cực chuẩn bị và được gửi đến đại biểu HĐND thành phố cũng như các đại biểu khách mời để nghiên cứu tham gia. Tại kỳ họp các đại biểu HĐND thành phố đã thảo luận và biểu quyết thông qua 06 Nghị quyết về các nội dung trên.

Bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Anh Đào – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố phát biểu: Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ Mười lăm - Hội đồng nhân dân thành phố đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Trên cơ sở các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm cụ thể hoá các Nghị quyết của HĐND thành phố mới ban hành; tập trung khắc phục khó khăn, thách thức; tích cực thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng thực hiện đề án; thực hiện đồng bộ giải pháp thu ngân sách, điều hành ngân sách đảm bảo cân đối, hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, bảo đảm giải ngân vốn theo kế hoạch; tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường; quan tâm chăm lo sự nghiệp văn hóa xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính; đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội./.

Thu Sương – Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 3

  • Hôm nay 692

  • Tổng cộng 3.187.828