Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố làm việc với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố về triển khai kế hoạch

14:14, Thứ Sáu, 15-3-2024

Ngày 12/3/2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hồ Sỹ Trung chủ trì, làm việc với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố (Trung tâm) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh tế, Văn phòng HĐND và UBND thành phố cùng tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động thuộc Trung tâm.

Chủ tịch UBND thành phố Hồ Sỹ Trung phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Năm 2023, bám sát các văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên và tình hình của đơn vị, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch hoạt động sát đúng với thực tiễn, chủ động tham mưu thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành song song hai nhiệm vụ là giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, đào tạo nghề; thực hiện tốt công tác giáo dục văn hóa kết hợp đổi mới đào tạo, xây dựng chương trình dạy nghề phù hợp với nhu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Với những kết quả đạt được, năm 2023, UBND thành phố đã xếp loại Trung tâm là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Trung tâm vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: việc duy trì sĩ số và nâng cao chất lượng đào tạo nghề còn hạn chế; việc triển khai thực hiện liên kết với doanh nghiệp trong đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm còn gặp khó khăn; công tác tinh giản biên chế, sắp xếp lại đội ngũ chưa đảm bảo theo yêu cầu... Đây là những hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Sỹ Trung đề nghị Trung tâm cần tập trung rà soát, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong Chương trình công tác và Kế hoạch hành động số 12/KH-UBND ngày 15/01/2024 về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024 của thành phố; tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển giáo dục - đào tạo thành phố Đông Hà giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030. Tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên nhằm xây dựng thương hiệu của đơn vị. Đồng thời, chủ động xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025. Nâng cao chất lượng công tác tư vấn hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS và các chuyên đề học tập cộng đồng.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Trung tâm tích cực phối hợp với Phòng Nội vụ tiếp tục tham mưu thực hiện công tác xây dựng đội ngũ, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên của đơn vị ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý giáo dục thường xuyên; chủ động rà soát, tham mưu hoàn thiện cơ sở vật chất để thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục nhằm phấn đấu năm 2024 Trung tâm đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2.

Nhật Linh - Văn phòng HĐND và UBND thành phố

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 5

  • Hôm nay 358

  • Tổng cộng 2.913.485