Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

14:36, Thứ Hai, 14-3-2022

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

Chủ tịch: Bà Nguyễn Hồng Hải  

Phó Chủ tịch: Bà Võ Thị Hoa Hằng 

Điện thoại: 0233.3852.351

2. Liên đoàn Lao động:

Chủ tịch: Ông Hoàng Kim Hà

Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Minh Đức

Phó Chủ tịch: Bà Nguyễn Thị Hoài Như

Điện thoại: 0233.3856.158.

3. Hội Liên hiệp Phụ nữ:

Chủ tịch: Bà Phạm Thị Thu Hà 

Phó Chủ tịch: Bà Nguyễn Thị Mỹ Vinh 

Phó Chủ tịch: Bà Hoàng Thị Na 

Điện thoại: 0233.3850.244.

4. Hội Cựu Chiến binh:

Chủ tịch: Ông Trần Văn Vinh. 

Phó Chủ tịch: Ông Trần Văn Tiến

Điện thoại: 0233.3859.181.

5. Hội Nông dân:

Chủ tịch: Ông Đỗ Cao Thắng.

Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Quang.

Điện thoại: 0233.3855.521.

6. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

Bí thư: Bà Cao Thị Hải Vân 

Điện thoại: 0233.3853.971

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 5

  • Hôm nay 1299

  • Tổng cộng 1.753.440