UBND thành phố kiểm tra thực địa tình hình thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng phục vụ khai thác quỹ đất do Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố quản lý

14:24, Thứ Hai, 4-7-2022

     Ngày 02/6/2022, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Sỹ Trung chủ trì kiểm tra thực địa một số công trình, dự án phục vụ khai thác quỹ đất do Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố quản lý. Tham gia buổi kiểm tra có đại diện lãnh đạo: Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Ban QLDA Đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố.

Lãnh đạo UBND thành phố kiểm tra thực địa công trình Xây dựng CSHT khu Tái định cư Phường 3

     Thời gian qua, UBND thành phố đã hết sức quan tâm, tập trung chỉ đạo quyết liệt, tổ chức nhiều cuộc họp, nhiều buổi kiểm tra thực địa, cho ý kiến chỉ đạo để xử lý vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình. Tuy nhiên, qua theo dõi tình hình thực hiện các công trình xây dựng CSHT khu dân cư để khai thác quỹ đất, tiến độ một số công trình còn quá chậm so với yêu cầu đề ra, đặc biệt là một số công trình đã gia hạn thời gian thực hiện nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành để đưa vào khai thác quỹ đất theo kế hoạch như: Xây dựng CSHT khu dân cư Đặng Dung (giai đoạn 4); Xây dựng CSHT khu dân cư Khu phố Tây Trì, Phường 1; CSHT khu dân cư đường Bà Triệu; Xây dựng CSHT khu dân cư hai bên đường Hàn Thuyên (giai đoạn 2); Xây dựng CSHT khu dân cư phía Tây đường Khóa Bảo (giai đoạn 2); Xây dựng CSHT khu Tái định cư Phường 3, Xây dựng CSHT khu dân cư Đông kênh N2…

     Để đảm bảo nguồn lực thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 và chủ động nguồn vốn để thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Sỹ Trung yêu cầu Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố và các đơn vị liên quan tích cực phối hợp, chủ động tháo gỡ vướng mắc, tập trung chỉ đạo nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi khẩn trương tổ chức thi công để đẩy nhanh tiến độ các công trình CSHT khai thác quỹ đất./.

Trần Nhật Huy - Văn phòng HĐND và UBND thành phố

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 2

  • Hôm nay 114

  • Tổng cộng 2.771.925