Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đông Hà lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

7:17, Thứ Ba, 15-3-2022

Trong 3 ngày từ 06 - 08/7/2020, Đảng bộ thành phố Đông Hà long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội Đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 của tỉnh.

Đến dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Hùng - UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Võ Văn Hưng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các cơ quan thường trực của Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban Dân vận, UBKT và Văn phòng Trung ương Đảng tại Đà Nẵng; lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; thường trực các huyện, thị ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang; các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Thành uỷ, Uỷ viên Thường vụ Thành uỷ qua các thời kỳ; các đồng chí Thành uỷ viên khoá XII đã chuyển công tác và nghỉ hưu; các đồng chí Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; cùng 269 đại biểu đại diện cho hơn 6.500 đảng viên của 49 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố Đông Hà tham dự đại hội. 

Báo cáo chính trị do đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, phụ trách Đảng bộ thành phố Đông Hà trình bày tại đại hội với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng Đông Hà sớm đạt đô thị loại II, từng bước trở thành thành phố thông minh”. Trong 5 năm 2015-2020, kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Nét nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12,06% năm; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng đề ra; tổng sản phẩm các ngành dịch vụ tăng bình quân 11,46%/năm. Công nghiệp - xây dựng duy trì tốc độ phát triển cao, tổng sản phẩm tăng bình quân 13,68%/năm. Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả tích cực; tổng sản phẩm tăng bình quân 3,27%/năm; giá trị sản phẩm thu hoạch trên một ha canh tác đạt 90 triệu đồng/ha, tăng 15 triệu đồng/ha so với năm 2015. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn thực hiện gần 16.500 tỷ đồng, tăng bình quân 18,3%/năm. Huy động các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn tăng; công tác điều hành ngân sách, quản lý đầu tư đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Quy hoạch, quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường, giải phóng mặt bằng được chú trọng. Đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị được tập trung chỉ đạo, diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc. Văn hóa - xã hội phát triển khá toàn diện; Giáo dục và đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ đạt nhiều kết quả tích cực. Đời sống văn hóa và nếp sống văn minh đô thị được tập trung xây dựng. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, lao động việc làm được quan tâm, an sinh xã hội đảm bảo. Quốc phòng an ninh được tăng cường. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đổi mới. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức được tập trung chỉ đạo thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cựcCông tác tổ chức xây dựng đảng có sự chuyển biến mạnh mẽ; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Bộ máy tổ chức của Đảng và hệ thống chính trị các cấp được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả. Công tác dân vận đạt được nhiều kết quả tích cực.

Hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng cao. Công tác cải cách hành chính được chú trọng, cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng được quan tâm. Công tác cải cách tư pháp đạt kết quả tích cực; chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các hoạt động bổ trợ tư pháp được nâng lên

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có bước đổi mới, bám sát cơ sở, xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực gắn với các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh; công tác tôn giáo được chú trọng.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thành phố đề ra 13 chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường đô thị, 5 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và 5 dự án, đề án trọng điểm. Để triển khai thực hiện, Đảng bộ thành phố xác định 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; 3 nhóm nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ thành phố Đông Hà đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; nét nổi bật là triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng thành phố Đông Hà bằng nhiều giải pháp hữu hiệu, chủ động xây dựng danh mục, chương trình dự án, huy động, kêu gọi nguồn vốn đầu tư phát triển. Công tác quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị và chỉnh trang đô thị có nhiều chuyển biến tích cực; không gian đô thị được mở rộng, phát triển hài hòa theo đúng định hướng, điểm nhấn kiến trúc cảnh quan và diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc, tạo sức bật mới cho bước phát triển đi lên của thành phố. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, phát triển khá toàn diện và đạt nhiều thành tích mới. Đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao. Quốc phòng - an ninh được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được Đảng bộ tăng cường; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức được tập trung chỉ đạo đạt kết quả khá. Công tác cán bộ tiếp tục có nhiều đổi mới từ quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, tạo nguồn, bố trí, đến bổ nhiệm thông qua thi tuyển và bảo vệ đề án công tác. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và có sự trưởng thành. Cán bộ trẻ, cán bộ nữ được quan tâm đào tạo và chiếm tỉ lệ cao gấp đôi so với quy định chung. Nhiều cán bộ công tác tại thành phố được tỉnh điều động giữ các chức danh lãnh đạo ở các sở, ban, ngành và lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Công tác kiểm tra, giám sát được đổi mới và chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Công tác nội chính, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham những được quan tâm. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đạt nhiều kết quả tích cực. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước được nâng cao; cải cách hành chính được chú trọng. Đặc biệt, trong điều kiện cán bộ chủ chốt có sự biến động và thay đổi nhưng nội bộ Ban Chấp hành Đảng bộ, BTV và Thường trực Thành ủy luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân thành phố; luôn hỗ trợ, cộng tác, chia sẻ trách nhiệm để cùng nhau xây dựng thành phố phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần cầu thị, thái độ nghiêm túc và thẳng thắn trong đánh giá về hạn chế, khuyết điểm mà BCH Đảng bộ thành phố đã chỉ ra là tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhưng chưa bền vững; thu hút đầu tư còn gặp nhiều khó khăn; quy hoạch phân khu, quản lý đô thị còn nhiều bất cập; quản lý về đất đai, tài nguyên, môi trường có mặt còn hạn chế; công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn; mục tiêu xây dựng phường văn minh, xây dựng Đông Hà trở thành đô thị loại II chưa hoàn thành… Đồng thời đề nghị đại hội dành nhiều thời gian thảo luận, phân tích kỹ trên tinh thần nghiêm túc tự phê bình và phê bình, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để kiên quyết khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất cao với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được Báo cáo chính trị xác định, nhất là mục tiêu “…Thực hiện tốt Đồ án quy hoạch chung thành phố, đầu tư kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ, sớm đạt đô thị loại II, từng bước trở thành thành phố thông minh”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, việc  xây dựng, phát triển thành phố Đông Hà không chỉ là trách nhiệm của thành phố mà còn là trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, của lãnh đạo tỉnh. Đồng thời, đồng chí Bí thư nhấn mạnh một số nội dung để đại hội nghiên cứu, thảo luận: Điều cần thiết và hết sức quan trọng đó là phải dự báo đúng tình hình, định vị rõ hơn vị trí, vai trò của thành phố Đông Hà trong tổng thể chung của tỉnh Quảng Trị; trên cơ sở phương hướng, mục tiêu, định hướng phát triển của thành phố để làm rõ nội hàm kinh tế đô thị, xác định rõ các trụ cột của nền kinh tế thành phố, các tiêu chí chưa đạt chuẩn đô thị loại II…, từ đó đề ra các giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện thật tốt trong nhiệm kỳ mới. Mặt khác, Đông Hà có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển chung của tỉnh, vì vậy Đảng bộ thành phố cần nghiên cứu, vận dụng, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách hiện có vào thực tiễn tình hình của địa phương cũng như kịp thời phát hiện, đề xuất với tỉnh những nội dung cần bổ sung, sửa đổi, nhất là những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo sự đồng bộ và thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo giữa tỉnh và thành phố. Sau khi Đồ án “Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” được phê duyệt, cần tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch phân khu các phường gắn với thực hiện các quy hoạch ngành, lĩnh vực của tỉnh trên địa bàn thành phố, làm cơ sở để xây dựng phát triển thành phố đúng định hướng, văn minh, hiện đại và bền vững. Tranh thủ mọi nguồn lực, tạo sự đột phá trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, các khu đô thị mới hiện đại, ưu tiên các công trình phúc lợi xã hội, giao thông để tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đưa Đông Hà đạt các tiêu chí đô thị loại II trong thời gian sớm nhất.

Đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, phát huy tối đa năng lực sản xuất của các ngành, lĩnh vực và các thành phần kinh tế; quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa quyết liệt phòng, chống COVID - 19, vừa phục hồi sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế. Thành phố cần quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, xây dựng thành phố thực sự là “Trung tâm văn hóa” của cả tỉnh.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền từ thành phố đến các phường vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý; từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, lấy kết quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá. Chú trọng công tác dân vận chính quyền, công tác hòa giải ở cơ sở để góp phần tạo sự đồng thuận của người dân trong chấp hành, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần hạn chế tối đa phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo ở cơ sở.

Chăm lo xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường dân chủ trong Đảng và trong xã hội; nêu cao tinh thần gương mẫu của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 18 của BCH Trung ương Đảng “một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Tập trung xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và liên tục kế thừa. Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí…

Động viên, phát huy tính chủ động, sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng, qua đó tổ chức tốt hoạt động giám sát và phản biên xã hội; các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tại đại hội, có 13 ý kiến thảo luận phát biểu tại hội trường và 05 ý kiến được gửi đến Đoàn Chủ tịch Đại hội. Các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến về các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự đô thị; đẩy mạnh xây dựng văn hóa văn minh đô thị; huy động các nguồn lực đầu tư cho kết cấu hạ tầng…

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ thành phố Đông Hà khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 39 đồng chí; bầu đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố gồm 31 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ nhất đã bầu 13 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư; Đồng chí Hồ Sỹ Trung và đồng chí Nguyễn Tăng được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nguyễn Đông Bình - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 6

  • Hôm nay 1761

  • Tổng cộng 3.090.215