Đảng bộ Cơ quan UBND thành phố Đông Hà tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

16:17, Thứ Hai, 4-7-2022

Ngày 22, 23/5/2020, Đảng bộ Cơ quan UBND thành phố Đông Hà đã tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố cùng các thành viên Tổ chỉ đạo Đại hội theo Quyết định số 754-QĐ/TU ngày 21/10/2019 của Thành ủy Đông Hà.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Tham dự đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy; đồng chí Phan Cao Lợi, nguyên Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020; đồng chí Phạm Văn Nghiệm, nguyên Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và 150/152 Đảng viên trong Đảng bộ.

Theo báo cáo chính trị trình tại Đại hội, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan UBND thành phố Đông Hà đã lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ và đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ đã phát huy tinh thần yêu nước, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ tập trung lãnh đạo công tác tham mưu, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế; điều hành ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12,06%/năm; Thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.165 tỷ đồng, tăng bình quân 14,7%/năm. Ngành Công nghiệp - xây dựng duy trì tốc độ phát triển khá cao; sản xuất nông nghiệp đạt kết quả tích cực, nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới được ứng dụng vào sản xuất, một số mô hình sản xuất nông nghiệp phát huy hiệu quả. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, đô thị, tài nguyên, môi trường, văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội, an ninh, quốc phòng ngày càng phát huy hiệu lực, hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên cả ba mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức. Đến nay, Đảng bộ cơ quan UBND thành phố có 18 chi bộ với 152 Đảng viên; nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã phát triển được 42 đảng viên mới; đã tổ chức quán triệt kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Thành ủy đến đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên được quan tâm; Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; Công tác dân vận và xây dựng các tổ chức đoàn thể được chú trọng. Lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị  về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chất lượng tổ chức đảng và đảng viên chất lượng ngày càng được nâng lên; hàng năm, 100% chi bộ được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và trên 15% chi bộ được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 95% đảng viên được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và trên 15% đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ cơ quan UBND thành phố nhiều năm đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh cơ quan tăng cường giáo dục lý tưởng, truyền thống cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy tính tự giác, gương mẫu, hưởng ứng tích cực các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua như hoạt động từ thiện, nhân đạo; phong trào “Dân vận khéo”; phong trào “Mỗi cá nhân, mỗi tổ chức gắn với một địa chỉ nhân đạo”, đóng góp quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ khuyến học, mái ấm công đoàn...

Về phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đại hội đề ra là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, kỷ cương, sáng tạo; Xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn và phong cách làm việc chuyên nghiệp, gương mẫu; Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị góp phần quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, góp phần xây dựng thành phố xanh, giàu đẹp, văn minh.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH khoá XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan UBND thành phố họp phiên thứ nhất, bầu đồng chí Nguyễn Tăng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Bí thư Đảng ủy; đồng chí Phạm Văn Dũng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đông Hà lần thứ XIII và thông qua Nghị quyết Đại hội, đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nỗ lực, phấn đấu để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra.

Nguyễn Đức Hải - Văn phòng HĐND và UBND

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 5

  • Hôm nay 2036

  • Tổng cộng 3.090.490