Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển bền vững của thành phố Đông Hà giai đoạn 2011-2015

15:29, Thứ Hai, 14-3-2022

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam đã bàn hành Nghị quyết thông qua Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, xây dựng nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đảng ta khẳng định: "Phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020". Phát triển bền vững là phát triển kinh tế ổn định gắn với việc đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái. Hay nói cách khác, phát triển bền vững là sự phát triển mà thế hệ hôm nay không làm phương hại đến thế hệ ngày mai.

File đính kèm:

- Chien luoc KT-XH2011-2015.PDF

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 4

  • Hôm nay 799

  • Tổng cộng 2.665.200