Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Đông Hà

14:20, Thứ Hai, 14-3-2022

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Đông Hà phê duyệt tại Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Đông Hà phê duyệt tại Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 22/02/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị.

 

File đính kèm:

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2017

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 5

  • Hôm nay 723

  • Tổng cộng 3.004.691