Thành ủy Đông Hà

21:29, Chủ Nhật, 3-12-2023

THÀNH ỦY ĐÔNG HÀ

Địa chỉ: Số 2, Đường Lê Quý Đôn, Thành phố Đông Hà

Điện thoại: 0233.3850.201, 0233.3852.665, 0233.3852.383, Fax 0233.3857.451

THƯỜNG TRỰC THÀNH UỶ

Số
TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Lê Quang Chiến

UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy

0914269369

lequangchien@tinhuyquangtri.vn

2

Lê Thị Anh Đào

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy,
Chủ tịch HĐND thành phố

0913485265

lethianhdao@quangtri.gov.vn

3

Hồ Sỹ Trung

Phó Bí thư Thành ủy,
Chủ tịch UBND thành phố

0915356090

hosytrung@quangtri.gov.vn

 

VĂN PHÒNG THÀNH UỶ

Số
TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Phạm Thị Thúy Hằng

Quyền Chánh Văn phòng

0978515777

phamthithuyhang2@quangtri.gov.vn

2

Nguyễn Mai Linh

Phó Chánh Văn phòng

0915003506

nguyenmailinh@quangtri.gov.vn

3

Lê Xuân Hưng

Phó Chánh Văn phòng

0945777126

lexuanhung1@quangtri.gov.vn

 

BAN TỔ CHỨC THÀNH UỶ

Số
TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Lê Vĩnh Huệ

UVTV Thành ủy, Trưởng ban

0905969789

levinhhue@quangtri.gov.vn

2

Nguyễn Chí Sơn

Thành ủy viên, Phó Trưởng ban

0912583437

nguyenchison@quangtri.gov.vn

 

BAN DÂN VẬN THÀNH UỶ

Số
TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Nguyễn Thị Thanh Hương

UVTV Thành ủy, Trưởng ban

0911398599

nguyenthithanhhuong5@quangtri.gov.vn

2

Lê Hiếu Hoàng

Thành ủy viên, Phó Trưởng ban

0905923555

lehieuhoang@quangtri.gov.vn

2

Lê Hùng Lâm

Phó Trưởng ban

0931941873

lehunglam@quangtri.gov.vn

 

BAN TUYÊN GIÁO THÀNH UỶ

Số
TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Trần Thanh Tiến

Thành Ủy viên, Trưởng ban

0917556168

tranthanhtien@quangtri.gov.vn

2

Nguyễn Đông Bình

Phó Trưởng ban

0934848456

nguyendongbinh@quangtri.gov.vn

 

ỦY BAN KIỂM TRA THÀNH UỶ

Số
TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Lê Hải Đăng

UVTV Thành ủy, Chủ nhiệm

0913485152

lehaidang@quangtri.gov.vn

2

Nguyễn Thị Thu Thanh

Thành ủy viên,
Phó Chủ nhiệm

0943747117

nguyenthithuthanh2@quangtri.gov.vn

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 7

  • Hôm nay 1803

  • Tổng cộng 3.090.257