Thành ủy Đông Hà triển khai tiếp sóng trực tiếp Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 - NQ/TW ngày 21/01/2022 của Bộ Chính trị

16:59, Thứ Hai, 23-5-2022

Sáng ngày 18/5/2022, Ban Thường vụ Thành ủy triển khai tiếp sóng trực tiếp về điểm cầu Thành ủy Đông Hà Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 - NQ/TW ngày 21/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thường trực Ban Bí thư TW Đảng tổ chức

Thành ủy Đông Hà triển khai tiếp sóng trực tiếp Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 - NQ/TW ngày 21/01/2022 của Bộ Chính trị

Dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Đông Hà có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIII; lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy, Trung tâm Chính trị thành phố; Trưởng các phòng, ban ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; các đồng chí Báo cáo viên Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bí thư hoặc Phó Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho biết: từ trước đến nay, Đảng ta chưa ban hành nghị quyết chuyên đề riêng về phát triển đô thị. Vì vậy, để Bộ Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, đường lối về đô thị hóa và phát triển đô thị nêu tại Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đồng thời làm cơ sở hoàn thiện thể chế và ban hành các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển đô thị đến năm 2030; trên cơ sở kết quả nghiên cứu của Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Chính trị phân công Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đề án đô thị hóa, phát triển đô thị và phát triển kinh tế đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Ban Kinh tế Trung ương, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đã xây dựng và hoàn thiện Đề án, dự thảo Nghị quyết trình Bộ Chính trị và được thống nhất ban hành Nghị quyết số 06 - NQ/TW vào ngày 24/01/2022.

Theo đó, Nghị quyết 06 - NQ/TW của Bộ Chính trị đã nêu tình hình và nguyên nhân, đưa ra quan điểm chỉ đạo, mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết 06 - NQ/TW cũng nêu rõ 06 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trong đó có việc hoàn thiện thể chế, chính sách tạo thuận lợi cho quá trình đô thị hóa, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững; nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững; tập trung xây dựng, phát triển hệ thống đô thị quốc gia bền vững và đồng bộ về mạng lưới; đẩy mạnh phát triển nhà ở, hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu...

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ngành, địa phương đã trình bày tham luận, thể hiện nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, đóng góp vào công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam trong tương lai cũng như việc triển khai thực hiện Nghị quyết tại các cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 3

  • Hôm nay 872

  • Tổng cộng 1.753.013