UBND thành phố Đông Hà làm việc với UBND phường Đông Giang về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022

14:48, Thứ Hai, 4-7-2022

     Ngày 26/5/2022, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Sỹ Trung chủ trì, làm việc với UBND phường Đông Giang về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 04 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 08 tháng cuối năm 2022. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Sỹ Trong, đại diện lãnh đạo các Phòng: Tài nguyên - Môi trường, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Đội Trật tự xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Văn phòng HĐND và UBND thành phố; đại diện Đảng ủy, Thường trực HĐND, Thường trực UBMTTQVN phường; cùng tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động thuộc UBND phường Đông Giang.

Chủ tịch UBND thành phố Hồ Sỹ Trung phát biểu tại buổi làm việc với UBND phường Đông Giang

     Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 04 tháng đầu năm 2022 trong bối cảnh chung có nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của tình hình thời tiết cực đoan và đại dịch Covid-19; song bám sát Nghị quyết của HĐND và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố năm 2022, UBND phường đã ban hành kế hoạch cụ thể hóa các nội dung bằng những giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả tích cực như: hoạt động thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp dần đi vào ổn định sau ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; tiếp tục duy trì tốt các mô hình trồng hoa, cây cảnh trong nhà lưới. Công tác thu ngân sách đảm bảo tiến độ đề ra. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự đô thị, tài nguyên môi trường và giải phóng mặt bằng được tập trung lãnh đạo và đạt được kết quả tích cực. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; xây dựng nếp sống văn minh đô thị từng bước được cải thiện. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Công tác an sinh xã hội được thực hiện đảm bảo. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

     Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Sỹ Trung ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà UBND phường Đông Giang đã đạt được trong thời gian qua. Thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Sỹ Trung đề nghị UBND phường Đông Giang cần chủ động rà soát, tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra tại Chương trình công tác năm 2022, Kế hoạch hành động số 136/KH-UBND ngày 18/01/2022 của UBND thành phố; đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách, phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu đã đề ra; tiếp tục thực hiện tốt công tác huy động xã hội hóa hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng; nghiên cứu phương án vận động nhân dân tự nguyện hiến đất theo diện tích đã được quy hoạch đề xuất UBND thành phố đầu tư đường bê tông, hệ thống thoát nước và điện chiếu sáng theo hướng lựa chọn 01 khu phố làm điểm, sau đó nhân rộng mô hình nhằm từng bước hình thành các khu dân cư kiểu mẫu; tổ chức xây dựng địa bàn không có ma túy, cờ bạc, tín dụng đen (gọi tắt là địa bàn 03 không) đảm bảo đồng bộ, quyết liệt, thực chất và hiệu quả nhằm từng bước giải quyết triệt để, căn cơ với vấn nạn ma túy, cờ bạc, tín dụng đen trên địa bàn./.

 

Lê Thị Nhật Linh - Văn phòng HĐND và UBND thành phố

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 2

  • Hôm nay 873

  • Tổng cộng 1.753.014