Ban quản lý Chợ Đông Hà

14:52, Thứ Hai, 14-3-2022

Địa chỉ : Phường 1 - Thành phố Đông Hà - Quảng Trị.
Điện thoại : 3851.729- 3854.844. Email: dongha.market@gmail.com

BAN LÃNH ĐẠO:

1. Trương Đức Phụ - Trưởng Ban.
Điện thoại: 3.854.844, Di động: 0916.998.234, Nhà riêng: 3.851.069

2. Trần Thị Phong - Phó Trưởng ban.
Điện thoại: 3.566.256, Di động: 0915.363.108, Nhà riêng: 3851.069

3. Nguyễn Lương Kiệm - Phó Trưởng ban

Điện thoại: 3.555.798, Di động: 0986.455.095, Nhà riêng: 3.553.023

CÁC ĐỘI CÔNG TÁC:
1. Văn phòng Ban : Điện thoại: 3851.729
2. Đội Quản lý số 1 : Điện thoại: 3853.120
3. Đội Quản lý số 2 : Điện thoại: 3556.315
4. Đội Quản lý số 3 : Điện thoại: 3551.784
5. Đội Bảo trì - Duy tu : Điện thoại: 3553.536
6. Đội Bảo vệ : Điện thoại: 3853.120

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 1

  • Hôm nay 161

  • Tổng cộng 2.771.972