Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

20:46, Chủ Nhật, 15-1-2023

Sáng ngày 10/01/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Đông Hà tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Hồ Sỹ Trung - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Phạm Văn Dũng - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Đồng chí Hồ Sỹ Trung - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu kết luận tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Anh Đào - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thành phố, lãnh đạo Đảng ủy và UBND các phường.

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Mặc dù thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022 trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; song được sự quan tâm sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh và các ngành cấp tỉnh; sự lãnh đạo quyết liệt của Thành ủy, sự giám sát hiệu quả của HĐND thành phố, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao, đồng lòng vượt qua khó khăn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân thành phố, với phương châm “Thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”, bảo đảm an sinh, trật tự an toàn xã hội, UBND thành phố đã tập trung bám sát thực hiện Kết luận của BCH Đảng bộ thành phố và Nghị quyết của HĐND thành phố để chỉ đạo, điều hành; đến cuối năm 2022, có 13/13 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội của thành phố đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Văn phòng HĐND&UBND thành phố phát biểu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại thành phố Đông Hà

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tham dự hội nghị đều thống nhất với Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội của UBND tỉnh, Kết luận số 18-KL/TU ngày 16/12/2022 của BCH Đảng bộ thành phố khóa XIII và Nghị quyết số 171/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và Chương trình công tác năm 2023 của UBND thành phố. Đồng thời kiến nghị về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; giải pháp về nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng chỉ số cải cách hành chính; đẩy nhanh tiến độ thực hiện điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Sỹ Trung, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Những kết quả đạt được năm 2022 sẽ tạo ra tiền đề, cơ sở để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Mục tiêu xác định của năm 2023 là năm tăng tốc, bứt phá thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 với phương châm “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung điều chỉnh quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết, huy động các nguồn lực đầu tư nhằm từng bước hoàn chỉnh các tiêu chí đô thị loại II”. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị và địa phương cần xác định rõ mục tiêu cụ thể của ngành, của địa phương mình, đặc biệt là xác định rõ những điểm nghẽn, những hạn chế của năm 2022 để kịp thời tháo gỡ, khắc phục; tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp; tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng các dự án; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh xã hội hóa công tác giáo dục; thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình; quan tâm giải quyết kịp thời các chế độ chính sách trên địa bàn thành phố đảm bảo an sinh xã hội. Huy động có hiệu quả nguồn lực để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực xã hội, lồng ghép thực hiện mục tiêu giảm nghèo; quan tâm công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; nhiệm vụ trước mắt là các cấp, các ngành tập trung chăm lo cho Nhân dân trên địa bàn đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đầy đủ, vui tươi, an toàn./.

                         Lê Thị Nhật Linh - Văn phòng HĐND&UBND thành phố

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 7

  • Hôm nay 257

  • Tổng cộng 3.184.132