Họp Ban Chỉ đạo Đào tạo nghề và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS trên địa bàn thành phố Đông Hà

11:46, Thứ Sáu, 28-4-2023

Ngày 27/4/2023, Ban Chỉ đạo Đào tạo nghề và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS trên địa bàn thành phố Đông Hà tổ chức họp triển khai một số nội dung về công tác đào tạo nghề và phân luồng học sinh trong năm 2023 do đồng chí Nguyễn Sỹ Trong - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Đào tạo nghề và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS trên địa bàn thành phố Đông Hà chủ trì, tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo.

Đ/c Nguyễn Sỹ Trong - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Đào tạo nghề và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS trên địa bàn thành phố Đông Hà phát biểu tại cuộc họp

Tại buổi làm việc, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX thành phố đã báo cáo kết quả triển khai công tác đào tạo nghề và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS trên địa bàn thành phố Đông Hà năm 2022, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Xác định công tác đào tạo nghề và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh - xã hội, trong những năm qua, thành phố đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp và đạt nhiều kết quả tích cực: Theo báo cáo, năm 2022, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 72%, trong đó, tỷ lệ đào tạo nghề đạt trên 36%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thành phố đã đề ra; tỷ lệ phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2022 tăng so với những năm trước, đạt 7,57% (năm 2021 đạt tỷ lệ 3,64%).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, các báo cáo cũng chỉ rõ công tác đào tạo nghề và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS gặp không ít khó khăn, bất cập: Chưa có sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan, đơn vị liên quan, dẫn đến công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp, phân luồng học sinh chưa sâu rộng trong Nhân dân, đặc biệt là phụ huynh học sinh. Tỷ lệ phân luồng học năm 2022 tăng so với những năm trước, tuy nhiên còn thấp hơn so với tỷ lệ chung của toàn tỉnh (toàn tỉnh 8,27%), thấp hơn nhiều so với một số huyện (Vĩnh Linh 18,05%, Gio Linh 18,9%, Hướng Hóa 13,26%). Việc triển khai chương trình giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh ở các trường THCS chưa đi vào chiều sâu, còn lúng túng về hình thức và nội dung tổ chức; đội ngũ giáo viên chưa được đào tạo bài bản, thiếu thông tin; hoạt động tư vấn, phân luồng của Trung tâm GDNN-GDTX còn thiếu sự ủng hộ, phối hợp của một số trường THCS trên địa bàn.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Sỹ Trong yêu cầu Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm GDNN - GDTX thành phố tiếp thu ý kiến hợp lý tại cuộc họp để hoàn chỉnh, bổ sung Báo cáo. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2023, đồng chí thống nhất cao với nội dung các đơn vị đã trình bày, đồng thời nhấn mạnh: Công tác đào tạo nghề, phân luồng học sinh sau THCS là vấn đề quan trọng, không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền, của đơn vị giáo dục nghề nghiệp mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, do đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân và toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của giáo dục nghề nghiệp đối với phát triển kinh tế - xã hội; phải thực sự xem đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; đồng thời thực hiện tốt công tác điều tra cung, cầu lao động để làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch đào tạo nghề phù hợp với yêu cầu thị trường và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Phương Thảo – Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 7

  • Hôm nay 1733

  • Tổng cộng 3.090.187