Đảng bộ cơ quan UBND thành phố Đông Hà tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018.

16:21, Thứ Sáu, 18-3-2022

Ngày 15/01/2019, Đảng bộ cơ quan UBND thành phố Đông Hà đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Cao Lợi - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND thành phố, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và toàn thể đảng viên của Đảng bộ.

Nhân dịp này, Đảng bộ cơ quan UBND thành phố đã khen thưởng đối với các chi bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 do đồng chí Phạm Văn Nghiệm, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày: Năm 2018, Đảng bộ cơ quan UBND thành phố đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành uỷ; kịp thời chỉ đạo các chi bộ trực thuộc ban hành kế hoạch, chương trình công tác theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, tham mưu Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn sinh hoạt chi bộ theo các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ luôn phát huy truyền thống đoàn kết, phát huy nguyên tắc tập chung dân chủ trong Đảng. Thực hiện tốt công tác bổ sung hồ sơ đảng viên, xét hồ sơ chuyển đảng,  kết nạp đảng viên và làm tốt công tác cắt, chuyển, tiếp nhận, giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng đảm bảo đúng theo Điều lệ Đảng. Trong năm 2018, đã xét kết nạp mới 14 đảng viên, xét chuyển đảng chính thức 09 đồng chí đảm bảo nguyên tắc, đúng thời gian quy định; đến nay, toàn Đảng bộ có 19 chi bộ trực thuộc với 157 đảng viên. Qua đánh giá, phân loại, Đảng bộ có 19/19 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 04 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 19/157 đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 132/157 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (06 đảng viên không đánh giá do mới kết nạp). Công tác kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ trực thuộc được thực hiện nghiêm túc, đúng điều lệ...

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, Đảng bộ thống nhất cao với các nội dung cơ bản như: tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; đề cao kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tổ chức các phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 10 năm ngày Đông Hà trở thành thành phố trực thuộc tỉnh (11/8/2009 - 11/8/2019) gắn với Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng trị (1/7/1989 - 1/7/2019). Phối hợp với HĐND, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện chủ đề năm “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng văn minh đô thị”. Tăng cường phối hợp đẩy nhanh công tác quy hoạch chung của thành phố, quản lý đô thị và quản lý đất đai, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo. Nâng cao hiệu lực quản lý, hiệu quả điều hành hoạt động của bộ máy chính quyền; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Cao Lợi - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND thành phố đã ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả đạt được trong công tác Xây dựng Đảng năm 2018 của Đảng bộ cơ quan UBND thành phố và nhấn mạnh những điểm cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2019 đảm bảo thực hiện thắng lợi công tác xây dựng Đảng và mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra năm 2019.

Nhân dịp này, Đảng bộ cơ quan UBND thành phố đã khen thưởng đối với các chi bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Nguyễn Đức Hải - Văn phòng HĐND và UBND

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 9

  • Hôm nay 1660

  • Tổng cộng 3.090.114