Thông báo về việc tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Đông Hà

16:7, Thứ Hai, 14-3-2022

Thông báo về việc tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Đông Hà (Thông báo số 40/TB-UBND ngày 22/3/2021 của UBND thành phố, Báo cáo số 145/BC-PTNMT ngày 15/3/2021 của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố)

File gửi kèm:

- 2021-TB-40.pdf

- BC 145-PTNMT.pdf

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 5

  • Hôm nay 1866

  • Tổng cộng 3.090.320