UBND thành phố Đông Hà tổ chức hội nghị giao ban đầu tư công quý III/2022, bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2022.

16:50, Thứ Sáu, 30-9-2022

Ngày 30/9/2022, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng chủ trì buổi hội nghị giao ban đầu tư công quý III/2022, bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2022. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đặng Thị Thủy – Phó Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Sỹ Trong - Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan của thành phố; Chủ tịch UBND các phường: 3, 4, 5.

Toàn cảnh Hội nghị giao ban đầu tư công quý III/2022

Hội nghị giao ban được tổ chức với mục đích nhằm kịp thời đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư, quản lý dự án và các cơ quan, đơn vị có liên quan về công tác đầu tư công 9 tháng đầu năm 2022; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, từ đó họp bàn, đưa ra các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2022.

Năm 2022, tổng công trình khởi công mới là: 35 công trình. Bao gồm: 28 công trình theo Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2022; 6 công trình được HĐND thành phố thống nhất bổ sung phục vụ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đông Hà và 01 công trình xử lý các điểm ngập úng cục bộ trên địa bàn thành phố. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công đã phân bổ năm 2022 đến thời điểm 26/9/2022 là 325.651 triệu đồng. Trong đó: Vốn TW hỗ trợ có mục tiêu, tỉnh quản lý: 73.725 triệu đồng (Vốn TW hỗ trợ có mục tiêu: 16.500 triệu đồng; Vốn ngân sách tỉnh: 57.225 triệu đồng) và vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn do thành phố quản lý là 251.926 triệu đồng.

Xác định thực hiện kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, vì vậy ngay từ đầu năm UBND thành phố đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt công tác đầu tư công, tổ chức họp giao ban đầu tư công, kiểm tra thực địa và kịp thời chỉ đạo xử lý các vướng mắc của từng công trình cụ thể đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Mặc dù trong điều kiện thời tiết những tháng đầu năm mưa rét kéo dài; giá vật liệu xây dựng trên thị trường tăng mạnh, tình trạng khan hiếm mỏ đất đắp nhưng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, quản lý dự án và các đơn vị có liên quan đã nổ lực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn, công tác đấu giá quyền sử dụng đất sớm đã chủ động được nguồn vốn để bố trí cho các công trình, công tác tham mưu phân bổ nguồn vốn đầu tư công (06 đợt) kịp thời để thực hiện các dự án, công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn và chủ đầu tư ngày càng chặt chẽ, kịp thời,...

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách thành phố 9 tháng đầu năm 2022 đạt tỷ lệ còn thấp, chưa đảm bảo yêu cầu đặt ra, kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến 26/9/2022 là 88.002/251.926 triệu đồng (đạt 34,93%); trách nhiệm của một số chủ đầu tư chưa cao, chưa quyết liệt dẫn đến một số công trình tiến độ thi công còn chậm (đặc biệt là các công trình vướng mắc kéo dài qua nhiều năm). Đa số các công trình dân dụng không có vướng mắc (kể cả công tác giải phóng mặt bằng) nhưng tỷ lệ giải ngân vẫn đạt thấp, thậm chí chưa giải ngân vốn nhưng chủ đầu tư chưa có các giải pháp tháo gỡ kịp thời. Một số nhà thầu chưa tập trung nhân lực, vật lực để thi công theo tiến độ; một số nhà thầu thực hiện thi công nhiều dự án trong cùng thời điểm dẫn đến thiếu hụt máy móc, nhân công, tuy nhiên các đơn vị chủ đầu tư vẫn chưa có các giải pháp phù hợp, chưa kiên quyết để xử lý theo quy định.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng, thành tích đã đạt được của các đơn vị trong 9 tháng đầu năm 2022. Trong thời gian tiếp theo, nhiệm vụ được giao cho các đơn vị làm chủ đầu tư, quản lý dự án là khá nặng nề, phải triển khai nhiều dự án, công trình trọng điểm của thành phố, do đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp thu toàn bộ ý kiến hợp lý tại hội nghị; phát huy kết quả đã đạt được, rút kinh nghiệm, khẩn trương khắc phục các hạn chế, nổ lực hơn nữa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trong đó tập trung vào một số nội dung sau: Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 theo các Chỉ thị, Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ và thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2022; kiên quyết xử lý đối với các nhà thầu vi phạm hợp đồng và chậm trễ tiến độ thi công. Tích cực, chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và các đơn vị liên quan kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác chuẩn bị đầu tư để sớm phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi/ báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với 04 công trình khởi công mới năm 2022. Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi/ báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2022 đảm bảo tiến độ (trước ngày 30/11/2022); đảm bảo điều kiện phân bổ vốn để triển khai ngay từ đầu năm 2023. Trường hợp các công trình đã được gia hạn nhiều lần và UBND thành phố thống nhất cho gia hạn đến 31/12/2022 nhưng đến nay vẫn còn dang dỡ, tiếp tục kéo dài, yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư tập trung triển khai thi công hoàn thành, nghiệm thu, thanh quyết toán đảm bảo theo đúng quy định. Tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng các khu dân cư theo kế hoạch (điện, nước, phân lô) để đảm bảo xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023. Trong tình hình đấu giá quyền sử dụng đất đang gặp khó khăn, UBND thành phố yêu cầu các chủ đầu tư rà soát, chỉ đề xuất nhập dự toán theo nhu cầu giải ngân, để đảm bảo cho công tác tham mưu điều hành ngân sách 3 tháng cuối năm 2022. Tập trung rà soát, sớm đề xuất nhu cầu nguồn vốn các công trình có khối lượng hoàn thành, khả năng hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2022 gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch để tổng hợp, tham mưu điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn theo quy định. Trong điều kiện thời tiết những tháng cuối năm không được thuận lợi, yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư cần tập trung, ưu tiên để đẩy nhanh tiến độ GPMB, nhất là các công trình khởi công mới 2022 để giải ngân nguồn vốn, chuẩn bị mặt bằng sạch để tổ chức thi công trong năm 2023,…

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị có liên quan cùng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị được giao làm chủ đầu tư, quản lý dự án để phấn đấu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình và giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2022 đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra./.

Trần Nhật Huy - Văn phòng HĐND&UBND

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 2

  • Hôm nay 1036

  • Tổng cộng 621.163