Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2022

10:44, Thứ Năm, 22-9-2022

Ngày 21/9/2022, UBND thành phố Đông Hà tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2022. Chủ trì phiên họp có ông Hồ Sỹ Trung - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; ông Nguyễn Sỹ Trong - ThUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố. Tham dự phiên họp có bà Đặng Thị Thủy - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố; các Ủy viên UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế, Trung tâm Phát triển Qũy đất, Trung tâm VHTT-TDTT, Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp - Khuyến công và Dịch vụ công ích thành phố; Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Hồ Sỹ Trung phát biểu kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 9

UBND thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2022 để cho ý kiến về Báo cáo rà soát Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội thành phố 8 tháng và một số nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2022; dự thảo Đề án tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, sinh hoạt cộng đồng tại các địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu liên quan, đã có 12 ý kiến tham gia góp ý vào các văn bản trình tại phiên họp.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, ông Hồ Sỹ Trung - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị thời gian tới, các cơ quan, đơn vị thành phố và UBND các phường trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình cần chủ động rà soát, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra theo chương trình công tác năm 2022 và Kế hoạch hành động số 136/KH-UBND ngày 18/01/2022 của UBND thành phố nhằm huy động có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo tăng trưởng kinh tế hợp lý và bền vững; đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện nâng cao đời sống của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Đối với đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cần thực hiện với quan điểm là việc bố trí vốn phải tập trung, đảm bảo khả thi và sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả nhất; đồng thời, yêu cầu Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tích cực đôn đốc các đơn vị làm chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo kế hoạch.

Đối với dự thảo Đề án tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, sinh hoạt cộng đồng tại các địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp để bổ sung, hoàn chỉnh Đề án, trên cơ sở đó nhằm triển khai các bước tiếp theo./.

Lê Thị Nhật Linh - Văn phòng HĐND và UBND thành phố

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 2

  • Hôm nay 924

  • Tổng cộng 2.656.310