Khai mạc kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

15:57, Thứ Sáu, 26-8-2022

Sáng ngày 21/7/2022, Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 9, đây là kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 nhằm tập trung đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và quyết định bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác theo luật định.

Bà Lê Thị Anh Đào - Ủy viên Ban Thường vụ trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp

Tham dự khai mạc kỳ họp có ông Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy cùng các đại biểu HĐND tỉnh khóa 8 bầu tại thành phố Đông Hà; các ông bà trong Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo UBND thành phố; Thường trực UBMTTQVN thành phố; Đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể thành phố, các đơn vị của tỉnh đóng trên địa bàn, đoàn Hội thẩm nhân dân thành phố; đại biểu HĐND thành phố khóa XII; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các phường.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Lê Thị Anh Đào - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá: Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, bên cạnh các yếu tố thuận lợi, thành phố chúng ta tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, được sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Thành ủy, sự giám sát tích cực, hiệu quả của HĐND, cùng với sự nỗ lực cố gắng của UBND và các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân toàn thành phố, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố trong 6 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả tích cực, cơ bản toàn diện trên các lĩnh vực. Với phương châm “Thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn, khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh; các doanh nghiệp đã chủ động trong sản xuất, kinh doanh; tích cực tìm kiếm đầu ra sản phẩm, từng bước tháo gỡ khó khăn, nâng cao sản lượng; sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tiếp tục được duy trì ổn định, nhịp độ tăng trưởng khá; sản xuất nông nghiệp có bước phát triển; thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm đạt 84,08% kế hoạch HĐND tỉnh giao; thành phố đã tích cực phối hợp để đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn; lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được kết quả tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được củng cố.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nhìn tổng thể tình hình kinh tế - xã hội thành phố vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế: Giá cả vật tư, vật liệu tiếp tục tăng cao ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tác động lớn đến việc điều hành ngân sách của thành phố; việc huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công khá thấp (37%); công tác kiểm tra, quản lý, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị ở một số phường còn thiếu quyết liệt; việc quản lý đất đai còn thiếu chặt chẽ, chưa tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm đất công, để tồn đọng kéo dài gây bức xúc trong Nhân dân; công tác quản lý địa bàn ở một số phường còn hạn chế, chưa kịp thời nắm bắt thông tin từ cơ sở; mặc dù đã tập trung chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 nhưng do nhiều nguyên nhân nên hiện vẫn còn tồn đọng nhiều hồ sơ chưa được giải quyết.

Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh, những nội dung mà HĐND thành phố sẽ tập trung tại kỳ họp lần này, cụ thể xem xét và cho ý kiến các báo cáo của UBND thành phố; Thông báo của UBMTTQVN thành phố; các báo cáo của các ngành Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố; báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố; xem xét và cho ý kiến Đề án Phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Đông Hà giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến năm 2030; Đề án Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Đông Hà giai đoạn 2022 - 2026 và báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư một số công trình đầu tư công; thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo theo luật định. Đồng thời đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố, đại biểu khách mời nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, phát huy dân chủ, tích cực đóng góp ý kiến thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nội dung, chương trình kỳ họp, đề xuất những giải pháp cụ thể, có tính khả thi để thực hiện hiệu quả các nghị quyết của HĐND thành phố, nhằm xây dựng thành phố ngày càng phát triển; đề nghị UBND thành phố, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị của thành phố chuẩn bị ý kiến, giải trình làm rõ những nội dung thảo luận, chất vấn của các đại biểu HĐND thành phố, căn cứ chức năng nhiệm vụ để đưa ra những giải pháp, lộ trình cụ thể thực hiện những cam kết, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng, hợp pháp của cử tri; mong muốn cử tri và Nhân dân toàn thành phố dành thời gian theo dõi, giám sát hoạt động của Kỳ họp, tham gia đóng góp ý kiến để HĐND thành phố tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng sự mong đợi, tin tưởng của cử tri và Nhân dân thành phố.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng, những đóng góp quan trọng của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân vào kết quả chung của thành phố trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh một số nội dung để các vị đại biểu HĐND thành phố nghiên cứu, thảo luận và quyết định, cụ thể: Đề nghị đại biểu dự họp tập trung thảo luận, đánh giá đúng thực trạng tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố 6 tháng đầu năm; xác định những chỉ tiêu khó đạt được trong năm để có giải pháp tập trung chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra từ đầu năm; từng bước hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII đã đề ra. Tại kỳ họp này, ngoài những nội dung thường lệ, HĐND thành phố xem xét và cho ý kiến Đề án Phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Đông Hà giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến năm 2030; Đề án Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Đông Hà giai đoạn 2022 - 2026; đây là những nội dung quan trọng và đã được Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kết luận định hướng; đề nghị các đại biểu HĐND tập trung nghiên cứu, thảo luận các nội dung; cân nhắc đến tính khả thi, nhất là nguồn lực để thực hiện. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2022, đề nghị các đại biểu HĐND thành phố quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sát với tình hình thực tiễn của địa phương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ tham gia ý kiến để các nghị quyết của HĐND thành phố có tính khả thi cao, khai thác, phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đã đề ra.

Kỳ họp thứ 9 - HĐND thành phố dự kiến diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 21/7 đến ngày 22/7/2022./.

Hồ Thị Thanh Huyền - Văn phòng HĐND và UBND thành phố

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 4

  • Hôm nay 28

  • Tổng cộng 2.913.155