Thành phố Đông Hà tổng kết công tác Quốc phòng, An ninh và xây dựng cơ sở năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023

9:3, Thứ Hai, 2-1-2023

Sáng ngày 30/12/2022, UBND thành phố Đông Hà tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, an ninh và xây dựng cơ sở năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Chủ tịch UBND thành phố Hồ Sỹ Trung, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thành phố Lê Đức Quý, Phó trưởng Công an thành phố Nguyễn Hoài Nam, đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh; đại diện Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, các ban thuộc HĐND, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố; đại diện Ban Chỉ đạo Xây dựng cơ sở, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an thành phố; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và Ban Chỉ huy Quân sự, Công an các phường, Trưởng ban BVDP các phường   

Đ/c Lê Hồng Việt, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Năm 2022, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy cùng với sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành và sự giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, công  tác quốc phòng, an ninh, xây dựng cơ sở cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ trọng tâm đề ra, một số nội dung đã hoàn thành vượt chỉ tiêu, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các lực lượng đã tập trung bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình và tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền giải quyết tốt tình hình nổi lên từ cơ sở; ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để xảy ra tụ tập đông người, biểu tình, gây rối ANTT, bạo loạn, khủng bố; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đặc biệt trong thời gian diễn ra lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Đông Hà, 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị; thế trận an ninh nhân dân, quốc phòng toàn dân được củng cố đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Bên cạnh đó, lực lượng Công an và Quân sự thành phố đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành thành phố trong tham mưu tổ chức diễn tập Chiến đấu phòng thủ cấp phường đạt kết quả tốt; cùng với lực lượng cơ sở tham gia phòng, chống dịch bệnh, thiên tai.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quốc phòng, an ninh, xây dựng cơ sở năm 2022 trên địa bàn thành phố vẫn tồn tại những vấn đề đáng chú ý như: tình hình tranh chấp, khiếu kiện; hoạt động tà đạo, đạo lạ; thông tin xấu độc chưa được xử lý dứt điểm; tội phạm về ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản lợi dụng địa bàn để gia tăng hoạt động; tình hình dịch bệnh, thiên tai diễn biến tiêu cực, biến đối khí hậu ngày càng rõ nét… vấn đề trên đã tác động sâu sắc đến tình hình kinh tế - xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng cơ sở của địa phương.

Hội nghị cũng đã quán triệt Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13/12/2022 Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2023, trong đó xác định 06 nhiệm vụ trọng tâm.

Tại hội nghị đã có các ý kiến tham luận trên một số lĩnh vực công tác. Đặc biệt, hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí: Lê Hồng Việt - Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thay mặt chủ trì hội nghị, đồng chí Hồ Sỹ Trung - Chủ tịch UBND thành phố tiếp thu và đề nghị Ban Chỉ huy quân sự và Công an thành phố bổ sung vào chương trình nhiệm vụ năm 2023 để chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Hồ Sỹ Trung - Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích, kết quả đã đạt được trên tất cả các mặt công tác Quốc phòng, An ninh, xây dựng cơ sở năm 2022 của các đơn vị, cá nhân, đặc biệt là LLVT thành phố.

Đ/c Hồ Sỹ Trung, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu kết luận tại hội nghị

Để tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự xã hội tạo điều kiện để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Hồ Sỹ Trung đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tại báo cáo số 357/BC-UBND ngày 28/12/2023 của UBND thành phố, đồng thời nhấn mạnh thực hiện một số nội dung trọng tâm sau: Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là các quan điểm, chủ trương về quốc phòng và tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về quốc phòng, an ninh; về âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ” của thế lực thù địch; tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ đảng viên và toàn dân. Thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Chương trình hành động của cấp trên về lĩnh vực Quốc phòng, An ninh; Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn chặt với bảo đảm quốc phòng, an ninh; Tăng cường hoạt động đầu tư, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội gắn chặt với nhiệm vụ bảo đảm ANTT, phòng chống tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là tội phạm ma tuý; Lực lượng Quân sự và Công an cần phát huy hơn nữa công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng cơ sở; phối hợp chặt chẽ trong mọi hoạt động. Chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng các phương án xử lý tình huống về quốc phòng, an ninh, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, hình thành điểm nóng về ANTT; Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các phong trào, cuộc vận động trong lực lượng vũ trang, xem đây là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố đã tặng giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 16 tập thể và 36 cá nhân đã có nhiều thành tịch trong công tác quốc phòng, an ninh và xây dựng cơ sở năm 2022.

Đức Minh - Văn phòng HĐND và UBND thành phố

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 32

  • Hôm nay 692

  • Tổng cộng 3.004.660