Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước thành phố Đông Hà tổ chức phiên họp quý III năm 2023

15:48, Thứ Hai, 16-10-2023

Chiều ngày 13/10/2023, đồng chí Hồ Sỹ Trung - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước thành phố đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước thành phố quý III năm 2023; Tham dự cuộc họp có đồng chí Võ Thị Hoa Hằng – Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố và các thành viên Ban chỉ đạo thu ngân sách thành phố.

Đồng chí Hồ Sỹ Trung - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước thành phố phát biểu tại cuộc họp

Năm 2023, dự toán thu NSNN trên địa bàn được HĐND thành phố giao 721 tỷ đồng, sau khi loại trừ tiền sử dụng đất và thu khác là 386,7 tỷ đồng. Trong bối cảnh cả nước, tỉnh Quảng Trị nói chung và thành phố Đông Hà nói riêng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Sản xuất kinh doanh trên địa bàn phục hồi chậm; tình hình thị trường bất động sản tiếp tục trầm lắng làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn, đặc biệt nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất do thành phố tổ chức. Do đó, ngay từ đầu năm Chi cục Thuế khu vực Đông Hà – Cam Lộ, các cơ quan, đơn vị và UBND các phường đã tập trung triển khai nhiều biện pháp cụ thể, quyết liệt nhằm thực hiện kế hoạch đặt ra. Thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn thực hiện 252,813 tỷ đồng, đạt 48,3% dự toán tỉnh giao, 35,1% dự toán HĐND thành phố giao (trong đó: số thu tính trừ thu tiền sử dụng đất, thu khác là 206,226 tỷ đồng).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế như sau: thu tiền sử dụng đất là nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng thu ngân sách trên địa bàn nhưng kết quả đạt thấp (thực hiện 9 tháng là 38,504 tỷ đồng, đạt 12% dự toán HĐND thành phố giao); nhiều khoản thu chưa đạt theo tiến độ kế hoạch; nợ thuế chiếm tỷ trọng khá cao (31,349 tỷ đồng vượt 5% so với chỉ tiêu giao đầu năm)…

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Sỹ Trung yêu cầu Chi cục Thuế khu vực Đông Hà – Cam Lộ tiếp tục tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế để giảm nợ đọng ngành thuế quản lý, phấn đấu tỷ lệ nợ thuế dưới 5% tổng thu ngân sách Nhà nước; phối hợp với Phòng Nội vụ kiện toàn Ban chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước. Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố phối hợp chặt chẽ với Chi cục thuế Khu vực Đông Hà - Cam Lộ trong quá trình thực hiện dự toán thu ngân sách; tích cực tham mưu UBND thành phố các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn các công trình, dự án trên địa bàn thành phố. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố. Các thành viên Ban chỉ đạo thu ngân sách thành phố theo chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực theo dõi, phụ trách, tích cực chỉ đạo, phối hợp với ngành thuế để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn thành phố năm 2023./.

Thu Sương – Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 2

  • Hôm nay 790

  • Tổng cộng 2.657.194