Thành phố Đông Hà tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023

7:29, Thứ Tư, 31-1-2024

Sáng ngày 26/01/2024, UBND thành phố Đông Hà tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023. Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC thành phố Hồ Sỹ Trung chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ Quảng Trị; đại diện Thường trực HĐND thành phố; Chủ tịch UBND thành phố, các Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; Thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính thành phố; Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; công chức, viên chức tham mưu công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị; đại diện lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đông Hà; Chủ tịch UBND các phường và các công chức có liên quan.

Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023

Năm 2023, UBND thành phố đặc biệt quan tâm và quyết liệt trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, các cơ quan, đơn vị, các phường đã có sự nỗ lực cố gắng, từ đó đã có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động cũng như kết quả thực hiện, góp phần hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; thực hiện hoàn thành tốt 47 nhiệm vụ CCHC năm 2023 đề ra, đạt nhiều kết quả nổi bật về cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính năm 2023 của thành phố đạt 93,36/100 điểm tăng 8,7 điểm so với năm 2022, xếp loại Tốt; Chỉ số CCHC năm 2023 của các phường được xếp loại Tốt, không có loại Khá, Trung bình.

Tại Hội nghị đã có các ý kiến tham luận về cải cách hành chính; ý kiến định hướng của đồng chí: Lê Quang Vịnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị. Qua các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đồng chí Hồ Sỹ Trung - Chủ tịch UBND thành, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC thành phố phố tiếp thu và đề nghị Phòng Nội vụ bổ sung vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2024 để chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Để hưởng ứng sự quyết tâm trong công tác cải cách hành chính năm 2024, hướng đến mục tiêu nâng cao vị trí xếp hạng Chỉ số CCHC của thành phố lên đứng vị trí tốp 3/9 huyện, thị xã, thành phố, đại diện Thủ trưởng Khối cơ quan chuyên môn, Khối các phường đã thực hiện ký cam kết với Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC về trách nhiệm nâng cao các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI.

 

Ký cam kết về trách nhiệm nâng cao chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI năm 2024 tại Hội nghị.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Hồ Sỹ Trung - Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2024 như: Phải xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ chung, không phải nhiệm vụ riêng của mỗi một cơ quan, đơn vị, cá nhân nào, từ đó thay đổi tư duy, phương thức làm việc phù hợp đảm bảo có sự chuyển biến mạnh mẽ trong cách tiếp cận và thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tới; tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính theo Chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025”; Kế hoạch cải cách hành chính của thành phố giai đoạn 2021-2025 và năm 2024; phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của thành phố và các phường trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tập trung, ưu tiên đối với công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thanh toán trực tuyến. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm chế độ công vụ, thực hiện văn hóa công sở; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Tập trung giải quyết TTHC thông qua các hệ thống phần mềm đảm bảo hoàn thành đúng hạn và trước hạn; thực hiện thanh toán trực tuyến, không dùng tiền mặt. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử thành phố; thực hiện có hiệu quả Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ…;

Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố đã tặng giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 03 tập thể và 06 cá nhân đã có nhiều thành tịch trong công tác cải cách hành chính năm 2023.

Đức Minh - Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 4

  • Hôm nay 362

  • Tổng cộng 2.913.489