Đảng ủy phường Đông Giang tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

16:20, Thứ Sáu, 18-3-2022

Chiều ngày 21/01/2019, Đảng bộ phường Đông Giang tổ chức tổng kết công tác năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố dự và chỉ đạo hội nghị.

Đảng ủy phường Đông Giang đã tặng giấy khen cho 03 tập thể, 16 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2018

Năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đông Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt và cụ thể hoá các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên thành những chương trình hành động cụ thể, thiết thực phù hợp với thực tiễn địa phương. Tốc độ tăng trưởng kinh tế có bước phát triển khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; công tác quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, xây dựng cơ bản, tài nguyên, môi trường có chuyển biến tích cực; Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo quyết liệt; cơ sở hạ tầng và một số dự án đầu tư trên địa bàn tiếp tục phát huy hiệu quả. Các phong trào thi đua, chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt kết quả tích cực. Đời sống nhân dân cải thiện đáng kể; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,51%, hộ cận nghèo còn 7,06%. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Về công tác xây dựng Đảng, các tổ chức đảng đã quan tâm nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ Nghị quyết Đảng bộ các cấp; xây dựng chương trình hành động cụ thể, hiệu quả. Kết nạp 10 đảng viên mới (đạt 100% kế hoạch). Thành lập 01 chi bộ theo Quyết định số 399-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy. Qua đánh giá, phân loại năm 2018, 87,5% chi bộ hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ; 96,2% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Hoạt động của HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể phát huy hiệu quả tích cực.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế trong năm, đó là: chuyển dịch kinh tế còn chậm; tỷ lệ sinh con thứ 3 còn cao; việc cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc chưa thực sự phát huy hiệu quả; chưa giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng về đất đai, đơn thư... Đồng thời, đề xuất Đảng ủy, chính quyền phường tăng cường chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, quản lý đất đai; đảm bảo an ninh trật tự và nâng cao chất lượng, phẩm chất chính trị của cán bộ đảng viên, đặc biệt là đảng viên trẻ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy phường Đông Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo điều kiện để người dân tiếp cận đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Quan tâm chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, chăm sóc cây trồng vật nuôi; phát triển nông nghiệp chất lượng cao, nâng cao đời sống cho nhân dân. Tăng cường quản lý đất đai, quản lý trật tự  xây dựng, trật tự đô thị. Nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chất lượng gia đình văn hóa, xây dựng các thiết chế văn hóa sau sắp xếp, sáp nhập khu phố. Quan tâm đời sống gia đình chính sách; làm tốt chính sách hậu phương quân đội. Đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vật liệu nổ dịp trước, trong và sau Tết. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; tăng cường quản lý đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng kết nạp đảng viên; xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Nhân dịp này, Đảng ủy phường Đông Giang đã tặng giấy khen cho 03 tập thể, 16 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2018

Đảng ủy phường Đông Giang

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 6

  • Hôm nay 1831

  • Tổng cộng 3.090.285