Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND thành phố giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia và công tác cấp bằng tốt nghiệp THCS.

8:20, Thứ Tư, 8-5-2024

Ngày 04/5/2024, Thường trực HĐND thành phố giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia và công tác cấp bằng tốt nghiệp THCS.  Tham dự có bà Lê Thị Anh Đào - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, bà Đặng Thị Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng đoàn giám sát, cùng các thành viên đoàn giám sát và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan của thành phố.

Bà Lê Thị Anh Đào – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại buổi làm việc

Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền và ngành giáo dục đã tập trung mọi nguồn lực xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia hướng tới mục tiêu chuẩn hóa cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các trường, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Theo đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu UBND thành phố lập kế hoạch chi tiết về lộ trình thực hiện và thực tế cho thấy xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia không chỉ là nhiệm vụ của các trường, ngành giáo dục mà đã được cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để thực hiện, cùng với sự đồng lòng, ủng hộ của người dân. Kết quả thực hiện các mục tiêu đã đề ra đạt được những kết quả đang khích lệ. Cụ thể, đến tháng 3/2024 số trường đạt chuẩn quốc gia đạt 16/32 trường (đạt tỷ lệ 50%), trong đó, Mầm non có 09/12 trường, đạt tỷ lệ 75%; Tiểu học có 02/11 trường đạt tỷ lệ 28,1%; TH&THCS có 02/03 trường, đạt tỷ lệ 66,6%; THCS có 03/06 trường, đạt tỷ lệ 50%.

Công tác xét cấp bằng tốt nghiệp THCS được Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị Trường học trên địa bàn thực hiện nghiêm túc và đúng quy định của pháp luật. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS qua các năm đều đạt 100%.

Đoàn giám sát ghi nhận sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia và cấp bằng tốt nghiệp THCS trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, quá trình triển khai, thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, cụ thể:

Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia: Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đến năm 3/2024 là 16/32 trường, chưa đạt theo kế hoạch (theo Kế hoạch số 1895/KH-UBND ngày 01/9/2021, số trường đạt chuẩn quốc gia đến năm học 2022-2023 là 21 (10 trường mầm mon, 6 trường tiểu học, 5 trường THCS)); Thiết bị dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới chưa được cấp kịp thời so với nhu cầu của các trường; một số trường còn thiếu cán bộ quản lý và giáo viên dẫn đến ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học của nhà trường…

Công tác cấp bằng tốt nghiệp THCS tại một số đơn vị trường học còn chậm.

Kết luận buổi giám sát, Đoàn giám sát đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: Tập trung rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 về việc thông qua Đề án phát triển giáo dục - đào tạo thành phố Đông Hà giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030, Kế hoạch số 1895/KH-UBND ngày 01/9/2021 của UBND thành phố về việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 để có các giải pháp cụ thể, hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra; Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình do Phòng làm chủ đầu tư; Tham mưu UBND thành phố trang bị thiết bị dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới kịp thời, đầy đủ đảm bảo nhu cầu dạy và học; Thực hiện tốt công tác rà soát đề xuất cấp có thẩm quyền quy hoạch cán bộ quản lý hàng năm; Làm tốt công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp học, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trẻ đến trường để đảm bảo tỷ lệ huy động … Tiếp tục bám sát các quy định của pháp luật để thực hiện tốt công tác cấp bằng tốt nghiệp THCS trong thời gian tới. Phối hợp với các đơn vị trường học trên địa bàn có giải pháp đẩy nhanh việc cấp phát bằng hằng năm./.

Thu Sương – Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 7

  • Hôm nay 1977

  • Tổng cộng 3.090.431