Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước thành phố họp triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022

10:10, Thứ Sáu, 18-3-2022

Chiều ngày 11/3/2022, đồng chí Hồ Sỹ Trung - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước thành phố đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo để triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022.

Chủ tịch UBND thành phố Hồ Sỹ Trung - Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách phát biểu tại phiên họp

Tham dự cuộc họp có đồng chí Lê Thị Anh Đào - UVBTV Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Võ Thị Hoa Hằng – Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố và các thành viên Ban chỉ đạo thu ngân sách thành phố.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Chi Cục thuế khu vực Đông Hà - Cam Lộ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện dự toán thu NSNN năm 2022; các thành viên dự họp đã tham gia thảo luận các nội dung, đề xuất nhiều giải pháp tổ chức thực hiện. Năm 2022, HĐND thành phố giao dự toán thu 684 tỷ đồng, dự toán sau khi loại trừ tiền sử dụng đất và thu khác là 393,7 tỷ đồng. Năm 2022 là năm đầu tiên thành phố tự cân đối ngân sách theo tiêu chí của đô thị loại II, đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề trong điều kiện nguồn thu ngân sách thiếu bền vững, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố quy mô nhỏ, Chính phủ tiếp tục thực hiện các chính sách gia hạn nộp thuế do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19… ,vì vậy, ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp cụ thể, quyết liệt nhằm thực hiện hoàn thành dự toán đề ra. Kết quả thu ngân sách trong 02 tháng đầu năm 2022 thực hiện khá tốt, cụ thể: Tổng thu ngân sách trên địa bàn 298,5 tỷ đồng, đạt 43,6% dự toán giao; số thu sau khi trừ số thu sử dụng đất và thu khác là 135,2 tỷ đồng, đạt 34,3% dự toán giao.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Sỹ Trung yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các thành viên BCĐ thu ngân sách thành phố tiếp tục bám sát Chỉ thị số 05 - CT/TU ngày 27/7/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thu NSNN trên địa bàn; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 15/5/2019 của UBND thành phố về tăng cường công tác quản lý thuế hoạt động nhận thầu xây dựng nhà ở tư nhân và kinh doanh vận tải tư nhân trên địa bàn thành phố; Quyết định số 784/QĐ - UBND ngày 06/5/2020 của UBND thành phố ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp NSNN trên địa bàn thành phố Đông Hà. Triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế; rà soát, tổng hợp các doanh nghiệp, hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19, đề xuất tỉnh có các chính sách nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Tăng cường công tác chống thất thu thuế trên các lĩnh vực; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách về thuế, biểu dương những doanh nghiệp, hộ kinh doanh chấp hành nghiêm túc, phê phán những doanh nghiệp, cá nhân chây ỳ trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các thành viên Ban chỉ đạo thu ngân sách thành phố theo chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực theo dõi, phụ trách, tích cực chỉ đạo, phối hợp với ngành thuế để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn thành phố năm 2022./.

Hoàng Trọng Quang – Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố

Các tin khác
Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Đang online 14

  • Hôm nay 594

  • Tổng cộng 3.004.562